1 anadolunun coğrafi konumu nedir?

2 türkler anadoluya hangi tarihlerde akınlar düzenlemişlerdir?

3 anadoluda kurulan ilk türk beylikleri nelerdir?

4 asya ile avrupa arasında bir köprü konumunda olan anadolunun stratejik önemi nedir

5 malazgirt meydan savaşının anadolunun türk yurdu olmasında etkisi nedir

lütfen ayrı ayrı cevap yazınız boş yazanı şikayet ederim

1

Cevaplar

2012-10-29T15:52:04+02:00

1.Asya

2.0-200

3.Osmanlı

4.Taşımacılık

5.Müslüman olmaları.

0