(9.sınıf)Lipit çeşitleri nelerdir ? Yağların monomeri ve yapısındaki bağın adı nedir ? Yağların oluşum denklemleri nelerdir ? Proteinin monomeri ve yapısındaki bağın adı nedir ? Aynı türe ait bireylerde proteinler neden çeşitlilik gösterir ? [mesaj yoluylada cevap verebilirsiniz (hatta daha iyi olur ) ]

1

Cevaplar

2012-10-29T16:11:40+02:00

LİPİTLER:Yağ asitleri
Doymamış yağ asitleri
Çift bağlı karbon atomları içerirler. Neredeyse tamamı sıvı haldedir.Sık karşılaşılan örnekleri linoleik asit, linolenik asit ve oleikasittir. Çift bağlarının konumuna göre cis veya trans şeklindebulunabilirler.böyle yağ asitlerine doymamış yağ asitleri denir
Hidroksi yağ asitleri 

Doymuş veya doymamış olabilirler. Yapılarındaki hidrojen gruplarını yerinde hidroksil grupları içerirler. Beyin glikolipitlerin de sık rastlanan örnekleridi
Eikozaenoidler
20 karbonlu çok sayıda çift bağ içeren yağ asitleridir. Tipik örneği araşidonik asittir. 4 alt sınıfı vardır.
Prostaglandinler 

Hormonlara benzerler ancak kanla taşınmazlar ve lokal etki gösterirler ayrıca dolaşıma katıldıklarında yapıları bozulur ve işlevlerini kaybederler.
Tromboksanlar 

Pıhtılaşmada etkin rol oynarlar.
Lökotrienler 

Acı hissini duymada ve yara alan bölgede kızarıklık olmasında etkili değildirler.
Bronkokonstriktör

2 4 2