Cevaplar

2012-10-29T16:25:41+02:00

Konuşma Türleri Nelerdir?-Konuşma Türleri Hakkında

Burada belirtilen konuşma türleri artırılabilir ve değişik biçimlerde bölümlenebilir. Konuşmayıoluşturan durumlar çok olduğu için konuşma türleri de çoktur. Burada belli başlıkonuşma türlerine değinilecektir. Konuşmalarıtürlere ayırmak konunun anlaşılmasınıkolaylaştıracaktır. Belirtilen türlerin bazıları birbirleriyle kesişebilirbunları kesin çizgilerle birbirinden ayırmak olası değildir.
Belli başlı konuşma türleri şunlardır:

A. Hazırlıksız Konuşmalar

Günlük Konuşmalar
Söyleşi
Tanışma - Tanıştırma
Soru Sorma ve Soruya Karşılık Verme
Özür Dileme
Telefonda Konuşma
Görüşme
B. Hazırlıklı Konuşmalar

1. Tek Kişilik Konuşmalar

Konferans
Söylev (Nutuk)
Demeç
Açış Konuşması
Bir Kişiyi Tanıtma
Kitap Tanıtma
2. Küme Konuşmaları (Toplantılar)

Açık Oturum (panel)
Kütle Tartışması (Forum)
Eytişme (münazara)
Sempozyum
Kurultay (Kongre)

0
2012-10-29T16:25:43+02:00

A. Hazırlıksız Konuşmalar
Günlük Konuşmalar
Söyleşi
Tanışma - Tanıştırma
Soru Sorma ve Soruya Karşılık Verme
Özür Dileme
Telefonda Konuşma
Görüşme
B. Hazırlıklı Konuşmalar
1. Tek Kişilik Konuşmalar
Konferans
Söylev (Nutuk)
Demeç
Açış Konuşması
Bir Kişiyi Tanıtma
Kitap Tanıtma
2. Küme Konuşmaları (Toplantılar)
Açık Oturum (panel)
Kütle Tartışması (Forum)
Eytişme (münazara)
Sempozyum
Kurultay (Kongre)
K O N U Ş M A T Ü R L E R İ 75 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ
2.1. Hazırlıksız Konuşmalar
2.1.1. Günlük Konuşmalar
Bir günün çeşitli zaman dilimlerinde gereksinimlerin karşılanması, isteklerin, duygu ve düşüncelerin belirlenmesi konuşmayı zorunlu kılar. Bu tür konuşmalar önceden bir hazırlık gerektirmeyen konuşmalardır. Bu türdeki konuşmalara günlük konuşmalar veya gelişigüzel konuşmalar denir. İçinde bulunulan durum, seslenilen ki-
şi(ler), amaç(lar) vb. değişkenler günlük konuşmanın türlerini belirler. Karşılaşılan
durumların çokluğu günlük konuşma türlerinin de çoğalmasına yol açar. Bir gün
içinde aynı anda veya değişik zaman dilimlerinde bu türlerden birkaçı veya hepsi
kullanılabilir.
Günlük konuşmalarda dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallarda
türlerin özelliklerine göre bazı değişiklikler olsa da günlük konuşmalarda dikkat
edilmesi gereken kurallar temelde aynıdır. Günlük konuşma türlerininin özelliklerine değinilerken konuşurken dikkat edilmesi gereken noktalar da belirtilecektir.
Günlük konuşmalar başlıca şu türlere ayrılabilir:
2.1.2. Söyleşi
İki veya daha çok kişinin karşılıklı konuşmasıdır. Bu konuşma bir karara varmak
amacı ile yapılmaz. Arkadaşça, dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek amacı vardır.
Söyleşirken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kuralların diğer günlük konuşma türleri için de geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu kurallar şunlardır:
• Söylenilenler doğru olmalıdır.
• Dedikodu yapılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, siz bir başkasının dedikodusunu yaparsanız, sizin olmadığınız ortamlarda da sizin dedikodunuz yapılacaktır.
• İçten davranılmalı, insanlarla pazarlıksız bir iletişim kurulmalıdır.
• Konuşmanın uygun zamanlarında karşıdaki kişinin adı söylenmelidir.
• Sadece bir kişi konuşmamalıdır. Söyleşinin karşılıklı konuşma olduğu unutulmamalıdır.
• Dinleyen kişiye zorla bir görüşü benimsetmeye çalışılmamalı, o kişinin de
görüşlerine saygı gösterilmelidir.
• Konuşurken konuşmanın olanaklarından (bkz. Ünite 3) yararlanılmalı; ama
bağıra bağıra konuşulmamalıdır.
• Konuşurken el - kol eylemleri abartılmamalıdır. Yoksa söylenilenden çok eylemlere dikkat edilir.
• Konuşanın sözü kesilmemeli, düşüncesini söylemesine olanak sağlanmalı-
dır.
K O N U Ş M A T Ü

0