Cevaplar

2012-10-29T17:02:52+02:00

intenrnete diye birşeyin varsa evde gir bak bence :)

0
2012-10-29T17:03:04+02:00

1. PARALELLER (ENLEM)
Kutuplara eşit uzaklıktaki nok-taların birleştirilmesiyle elde edilen hayali çembere Ekva-tor denir. En geniş paralel dairesi olan Ekvator yerküreyi Kuzey Yarımküre ve Güney Yarımküre olmak üzere iki eşit yarımküreye böler.

Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir.Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığının açı cinsinden değerine enlem denir. Enlem herhangi bir noktadan yerin merkezine çekilecek dikey bir çizgiyle Ekvator düzlemi arasındaki açıdır. Enlem, derece, dakika ve saniye olarak ifade edilir. Bir yerin enlem dereceleri verilirken, han-gi yarımkürede olduğunun da belirtilmesi gerekir. Örneğin Ankara yaklaşık 39° 56’ kuzey enlemi üzerinde bulunur.

Paralellerin Özellikleri:

1.

En büyük paralel dairesi olan Ekvator, başlangıç paralelidir.
2. Ekvatorun kuzeyindeki 90, güneyinde 90 olmak üzere 180 paralel vardır.
3. Dünya’nın şeklinden dola-yı, Ekvator’dan kutuplara doğru gittikçe paralellerin boyları kısalır ( Ekvator 40 076 km, 15° paraleli 38 000 km, 30° paraleli, 34 700 km, 45° paraleli, 28 450 km, 60° paraleli 20 000 km, 75° paraleli 10 400 km’dir. Kutup noktalarının boyutu sıfırdır.).
1. Paralellerin numaraları Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe büyür.
2. Paraleller 180° lik meridyen yayının 1° lik arayla eşit parçalara bölünmesi sonucunda çizilir. Daha ayrıntılı yer belirtmek için her derece 60’ ya her dakika 60” ye bölünür.
3. Paraleller D-B doğrultusunda uzanırlar ve birbirlerini kesmezler.
4. 90° paralelleri nokta halindedir.
5. Paralellerin dönüş hızları Ekvator’dan kutuplara doğru azalır. Kutuplarda bu hız sıfırdır.
6. Ekvator’la dönenceler arasında kalan paralellere alçak enlemler; dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan enlemlere orta enlemler, kutup daireleri ile kutup noktaları arasında kalan enlemlere ise yüksek enlemler adı verilir.
1. Bazı paraleller özel isimler alırlar.
Ø 0° paraleli Ekvator
Ø 23° 27’ kuzey paraleli Yengeç Dönencesi
Ø 23° 27’ güney paraleli Oğlak Dönencesi
Ø 66° 33’ kuzey paraleli Kuzey Kutup Dairesi
Ø 66° 33’ güney paraleli Güney Kutup Dairesi
Ø 90° kuzey paraleli Kuzey Kutup Noktası
Ø 90° güney Paraleli Güney Kutup Noktası
Dönenceler: Ekvator’un 23027’ kuzey ve güneyinde bu-lunan paralel dairelerine dönenceler denir. Yer ekseninin eğik olmasından dolayı, yıl içerisinde Güneş ışınlarının 90°’lik açıyla düştüğü yerler değişir.

1 4 1