Cevaplar

2015-07-27T15:53:02+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Türkçe, Ural-Altay dillerinin Altay dilleri koluna bağlı sondan eklemeli bir dildir. Bir eylem üzerinden birçok sözcük türetilebilir.
Yapı bakımından özellikle Korece ile benzerlik göstermektedir.(Öge dizilişi vs.) 

KKTC ve Türkiye'de resmi dildir. Ayrıca Kerkük(Irak) ilinde de resmi dil olarak kullanılır.

Türkçe kullanılan en eski eser Moğolistan'da bulunan Orhun Kitabeleri' dir. Bu eser dönemin Türkçesi ile yazılmıştır. Orhun alfabesi kullanılmıştır.

Bunun dışında bilinen ilk Türkçe sözlük Divan-ı Lügati't-Türk' te Kaşgarlı Mahmut Uygur alfabesini Türk alfabesi olarak anmıştır.

Osmanlı devrinde ve Müslümanlığın ilk kabul edildiği dönemlerde Türkler Arap alfabesini kullanmışlardır. Osmanlı bir takım eklemelerde bulunmuştur. Harf gibi

Günümüzde Latin yazısından uyarlanan Türk alfabesi kullanılmaktadır.

iyi ödevler 
0