Cevaplar

2012-10-29T17:49:23+02:00

YÖNDEŞ AÇILAR

a ve b açılarının birer kenar doğruları aynıdır.

Bu açılara yöndeş açılar adı verilir. Yukarıdaki resimde bulunan diğer yöndeş açılar,

d ve c

e ve f

h ve g’dir.

Paralel doğruların bir kesen ile yaptığı açılardan en az birer kenar doğruları aynı veya paralel olan açılara yöndeş açılar adı verilir.

 

(Yukarıdaki gibi Şekilde m ve n doğruları arasında kalan açılar b, c, g ve f açılarıdır. Bu açılar paralel doğruların arasında kaldıkları için iç açılar olarak adlandırılır.)

Herhangi iki doğruyu üçüncü doğru kestiğinde bu doğrular arasında ve kesenin her iki tarafında bulunan açılara iç açılar adı verilir.

 

 

Yukarıdaki iç açılardan d doğrusunun ters taraflarında bulunan ve komşu olmayan açılar, g ile f ve b ile c’dir. Bu açılara iç ters açılar adı verilir.

İç açılardan kesenin ters tarafında komşu olmayan açılara iç ters açılar adı verilir.

 

Yukarıdaki şekilde m ve n doğrularının dışında kalan açılar h, d, a ve e açılarıdır.

Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde doğruların arasında olmayan her birinin kesenle yaptığı açılara dış açılar adı verilir.

 

Yukarıda Dış açılardan d doğrusunun ters tarafında ve komşu olmayan açılar a ile d ve e ile h’dir.

İki paralel doğruyu kesen bir doğrunun ters tarafında ve komşu olmayan açılara dış ters açılar adı verilir.

Dikkat: Açı sorularında bütünler açılara da dikkat edilmelidir.

Ayrıca yöndeş iki açı birbirine eşittir.

İçters olan iki açı birbirine eşittir.

Dış ters olan iki açı birbirine eşittir.

2 3 2
2012-10-29T18:12:15+02:00

YÖNDEŞ AÇILAR

a ve b açılarının birer kenar doğruları aynıdır.

Bu açılara yöndeş açılar adı verilir. Yukarıdaki resimde bulunan diğer yöndeş açılar,

d ve c

e ve f

h ve g’dir.

Paralel doğruların bir kesen ile yaptığı açılardan en az birer kenar doğruları aynı veya paralel olan açılara yöndeş açılar adı verilir.

 

(Yukarıdaki gibi Şekilde m ve n doğruları arasında kalan açılar b, c, g ve f açılarıdır. Bu açılar paralel doğruların arasında kaldıkları için iç açılar olarak adlandırılır.)

Herhangi iki doğruyu üçüncü doğru kestiğinde bu doğrular arasında ve kesenin her iki tarafında bulunan açılara iç açılar adı verilir.

 

 

Yukarıdaki iç açılardan d doğrusunun ters taraflarında bulunan ve komşu olmayan açılar, g ile f ve b ile c’dir. Bu açılara iç ters açılar adı verilir.

İç açılardan kesenin ters tarafında komşu olmayan açılara iç ters açılar adı verilir.

 

Yukarıdaki şekilde m ve n doğrularının dışında kalan açılar h, d, a ve e açılarıdır.

Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde doğruların arasında olmayan her birinin kesenle yaptığı açılara dış açılar adı verilir.

 

Yukarıda Dış açılardan d doğrusunun ters tarafında ve komşu olmayan açılar a ile d ve e ile h’dir.

İki paralel doğruyu kesen bir doğrunun ters tarafında ve komşu olmayan açılara dış ters açılar adı verilir.


0