Cevaplar

2012-10-29T18:02:00+02:00

Damarlarda nano-akyuvarlar bunların en iyisidir.

0
2012-10-29T18:02:01+02:00

Günümüzde, gerek tarım gerekse gıda sektörlerinde devrim niteliğinde bir potansiyele sahip olan ve heyecan verici bir hızla gelişen nanoteknoloji; genel bir ifadeyle, çeşitli araçların, malzemelerin ve yapıların moleküler düzeyde işlenmesi, düzenlenmesi ve yaratılması olarak tanımlanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz doğa tüm tarihi boyunca sayısız nanoteknolojik harikalar yaratagelmiştir. Bugün ise bilim adamları doğada varolan bu nano ölçekteki olguları ve yöntemleri öğrenmeye ve kendi kendini çoğaltabilen, denetleyebilen, kontrol edebilen, onarabilen araçlar, malzemeler ve yapılar oluşturmaya çalışmaktadırlar. Örneğin tüm canlıların hücrelerinde bulunan ve hemen her çeşit proteini üretebilen oldukça küçük (sadece birkaç mikrometre küp) boyuttaki ribozomların, aminoasitleri hassas çizgisel bir sırayla arka arkaya dizerek proteinleri oluşturma yönteminin mühendislik yaklaşımı ile incelenmesi, çözümlenebilmesi sayesinde nanoteknolojik araştırmalarda önemli bir aşama kaydedilmiştir.

Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen sürenin yani raf ömrünün uzatılması için bir çok ambalajlama teknikleri geliştirilmiştir. Nanoteknoloji uygulamaları ile ambalajların dayanıklılığı arttırılarak gıdaların raf ömürlerinin uzatılması amaçlanır.

Gelişmekte olan bir teknoloji olduğu için mevcut teknolojik uygulamalar az sayıdadır. Fakat, gün geçtikçe paketleme ve baskı işlemlerinde daha fazla kullanılması beklenmektedir.

02. Nanoteknoloji Nedir?

Nanoteknoloji diğer bir deyişle moleküler teknoloji çok küçük boyutlarda (mm’nin milyonda biri) çalışılmasını ifade eden bir kavramdır. Bir üretimi şekillendirme, üretimin her aşamasındaki mekanizmaları çözme veya bunları kullanarak işlem yapmaktır.

 

Nanoteknoloji, parçaları nanometre boyutlarında olan makineler yapmak anlamına da gelir. Bu makineler iki amaca yöneliktir. Her yapının ve etkinin atomik düzeyde bir duyarlılıkla kontrol edilmesi ve belli bir iş için olası en küçük makinenin yapılmasıdır. Bu işlemleri gerçekleştirecek makine parkı, cihazlar, aletler geliştikçe nanoteknolojide yol alınmış olunacaktır. Nano boyutta sentez yapabilen cihazların gelişmesiyle nanoteknoloji gelişmektedir. [1]

Arabalardan uçaklara, uzay makinelerine, ev aletlerinden binalara, cep hesap makinelerinden süper bilgisayarlara, kullanılan malzemeler gün geçtikçe iyileşmekte ve sonuç olarak bu yapılar daha üstün özelliklerle karşımıza çıkmaktadır. Bunlar nanoteknolojinin gelişmesi ile olmaktadır. [1]

Nanoteknolojide öngörülen üretim mekanizmalarından biride anlamlı en küçük kütle birimi olan molekülün biyolojik sistemlerden esinlenerek kendi kendini tekrarlamasıdır. Bu bir şekilde aynı tip moleküllerin birbirlerine eklenmesidir. Buradaki esas getiri biyolojik sistemlerdeki gibi en düşük maliyet ile en az emekle büyük miktarda üretim yapmaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da nanoteknolojinin kötü amaçla kullanılabilmesi (insan klonlama gibi) veya kontrol dışına çıkması söz konusu olabilir. Bu nedenle nanoteknolojinin gelişimi düşünülürken emniyet mekanizmalarının da geliştirilmesi gerekmektedir. [2]

0