Cevaplar

2012-10-29T18:05:04+02:00

Hücre zarı ya da hücre membranı, hücrenin dış kısmında bulunan, molekülleriözelliklerine göre hücre içine alan veya dışarı bırakan katmandır.

Hücre zarını ayırarak doğrudan analizlerden önce hücre zarının moleküler yapısı hakkındaki kuramlar, dolaylı kanıtlara dayanır. Yağda eriyen maddeler hücre zarından kolayca geçebildiği için, Overton (1902), hücre zarının ince bir lipit tabakasından yapıldığını ileri sürmüştür. Gorter ve Grendel (1902), hücre zarının iki lipit molekülü kalınlığında bir tabaka (bilayer) olduğunu ileri sürmüşlerdir. Geçirgenlik, yüzey gerilimi elektrik ve kimyasal özelliklerini göz önünde bulundurarak, Danielli ve Davson 1935'de hücre zarının simetrik zar modelini teklif etmişlerdir. Bu modele göre, zarın yapısında tek tabakalı iki protein yaprağı arasında lipit molekülleri vardır. Lipit moleküllerinin polar uçları (hidrofilik kısımları) dışa doğrudur ve protein tabakalarıyla örtülüdür. Moleküler yapıyla ilgili ikinci model,Robertson (1959) tarafından teklif edilen asimetrik zar modelidir.

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-10-29T18:10:45+02:00

önüne birkaç aburcubur al ve ezberlemeye çalış ne kadar ilerleme kaydedersen o kadar abur cubur ye . öle öle ezberlenio ben ole yatım .

1 5 1