Cevaplar

2012-10-29T18:15:14+02:00

ĐZMĐR FEN LĐSESĐ 10. SINIF MATEMATĐK
ÇALIŞMA SORULARI: (Polinomlar)
Polinom Kavramı
(Derecesi, Sabit terimi, Katsayılar toplamı.. ):
01. a) A(x)=2x
n+1
-3x
4-n
+1 ifadesinin bir polinom olması
için n nin alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz.
b) B(x)=x
-n
-2x
m+n-2
+x-1 ifadesinin bir polinom olması için
m nin en küçük tam sayı değeriri bulunuz.
02. P(x)=(x
2
+1)
n
(x
3
-2x+3)
5
polinomunun derecesi 27 ise n

 

 

 

0
2012-10-29T18:16:34+02:00

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

0