Cevaplar

2012-10-29T18:20:13+02:00

Allah dünyayı altı günde yarattı. Her şey dönüp O'na varacaktır..........................................

1..Öldükten sonra tekrar diriltileceğini inkâr edenin yüzükoyun alevli ateşe atılacağını ebedi olarak orada kalacağını bilmek.(Ahireti inkâr eden kimseler muhakkak cehenneme gireceklerdir.)

 

1- Ancak Allah'a tapın ve O'ndan yardım dileyin.Allah gücü her şeye yetendir.( Kendine ne bir fayda ve ne de bir zararı dokunan kendi elleriyle yaptıkları uydurma şeylere tapmamak, hiçbir canlı ve cansız yaratığa tapmamak.' Lâ ilâhe illâllah' zikretmek

 

2.Allah'ın tek, bir olduğunu ezelden ebede var olduğunu göklerde ve yerde ve ikisi arasında ne varsa Allahın yaratmasıyla ve gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmek bilmek ve O'na bağlanmak

 

3.Bilenle bilmeyen bir olur mu? Ayeti gereğince faydalı din ve fen ilimlerini öğrenmek

 

4.Allah'a inanıp, emrinden çıkmadan iyi işler işlemek suretiyle helal kazanç sağlamak

 

5.Allah'ı anmak; Ayakta iken, otururken ve yan yatarken Allah'ı anmaktır ki insan daimi bu üç hal üzeredir.

 

6.Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir.

 

7.İnançta dinde sebat etmek gevşeklik göstermemek

 

8.Peygamberler arasında bir fark gütmemek, fakat aralarında dereceler olduğunu bilmek

 

 

 

10.Birbirinizi öldürmeyin.(Bir insanı öldüren tüm insanları öldürmüş gibidir. Bir hayatı kurtaran tüm insanları kurtarmış gibi olur)

 

11.Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.........

Bozguncu kelimesinin sözlük anlamı: Bozgun çıkarmaya çalışan veya çıkaran kimse. Ve birliği ve bütünlüğü bozmaya çalışan kimse,münafıktır(Yani inanıyorum deyip de inanmayan kimdedir.)

 

12.Yalnızca Allah'tan korkun......... Allahtan. Sakının.......,Allahtan çekinin (utanmak) Karanlıklarda aydınlıklarda- saklı gizli kalbte, gönülde ne varsa Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu bilmek halini hareketini ona göre tanzim etmek

 

13.Kibirlenmeyin. Allah kibirlenenleri sevmez.

 

14.İsraf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. İsraf haramdır.

 

15.Cimrilik etmeyin. Allah cimrilik edenleri sevmez.

 

16.Namaz kılın zekât verin.

.Malınızın kırkta birini zekât verin

 

17.Tan yeri ağardıktan güneş doğuncaya kadarki zaman sabah namazı vaktidir..............

Güneş battıktan kızıllık kayboluncaya kadarki zaman akşam vaktidir...............

Gecenin üçte ikisi veya üçte biri veya ona yakın bir zamanda namaz kılın...............

18. Orta namazı olan ikindi namazına dikkat edin.

 

19.Oruç belli aylardadır. Oruç için ak iplik, kara iplikten ayrılıncaya kadar yiyin, için. Bu, sayıyı otuza tamamlamanız içindir.

 

20. Oruca dayanamayanlar her gün için yoksulu doyuracak kadar fidye verirler. Bile bile orucunu bozanlar altmış gün ard arda oruç tutar veya altmış yoksulu bir gün veya bir yoksulu altmış gün doyuracak kadar fidye verirler.


1 5 1
2012-10-29T18:20:35+02:00
 

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Emir budur, Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. Size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. O halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının.

Elmalılı Meali (Orjinal)

Emir budur, her kim de Allahın hurmetlerine ta'zîm ederse bu kendisi için rabbı ındinde mutlak hayırdır, size ise karşınızda tilâvet olunub duranlar müstesna olmak üzere bütün en'am halâl kılındı, o halde o evsandan, o pislikten kaçının ve tezvir sözden kaçının

Hasan Basri Çantay Meali

İşte (emir) budur. Kim Allahın hürmet (edilmesini emreylediği şey) lere ta'zıymde bulunursa bu, Rabbi indinde kendisi için (mahz-ı) hayırdır. Karşınızda okunagelenler müstesna olmak üzere davarlar sizin için halâl kılındı. O halde murdardan, putlardan kaçının, yalan sözden çekinin.

Hayrat Neşriyat Meali

(Emrimiz) budur! Kim Allah'ın (emir ve) yasaklarına hürmet gösterirse, artık bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. (Haram olduğu) size okunanların (bildirilenlerin)dışında kalan sağmal hayvanlar size helâl kılınmıştır; artık o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının!(3) * 

Kadri Çelik Meali

İşte böyle; kim Allah'ın hürmetli kıldıklarını yüceltirse, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. (Haram olduğu) size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının ve yalan söz söylemekten şiddetle sakının.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Emir böyledir ve her kim Allah'ın hürmetlerine tazîm ederse bu onun için Rabbinin indinde bir hayırdır ve sizin için en'am helâl kılınmıştır. Ancak size (hürmetleri) tilâvet olunanlar müstesna! Artık putlardan ibaret olan pislikten kaçının ve yalan lakırdıdan kaçının.

Muhammed Esed Meali

Bütün bunlar [Allah tarafından öngörülmüştür;] dolayısıyla, kişi eğer Allah'ın (bu) yasaklayıcı buyruklarını saygıyla gözetirse, bu Rabbinin katında kendi iyiliğine sonuç verecektir. [Yasak oldukları] size bildirilenlerin dışında, [kurban etmek ve etinden yemek üzere] bütün hayvanlar size helal kılınmıştır. 44 Öyleyse artık, [Allah'ın yasaklamış bulunduğu her şeyden, ve en çok da] inanç ve uygulama olarak puta taparlığın her türlü bayağılığından uzak durun; 45 asılsız her türlü sözden kaçının,

Suat Yıldırım Meali

İşte durum bundan ibaret. Artık kim Allah'ın hürmet edilmesini emrettiği şeyleri tazim ederse bu, Rabbinin nezdinde kendisi için sırf hayırdır. Yenilmesi haram kılınanlar dışında, bütün hayvan size helâl edilmiştir. O halde Allah'ın yasakladığı her şeyden, özellikle pis putlardan ve yalan sözden kaçının. [7, 33; 6, 145; 16, 115] * 

Süleyman Ateş Meali

İşte öyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, o (hareketi), Rabbinin yanında kendisi için iyidir. Size (ayetlerle) oku(nup açıkla)nanlar dışındaki hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Artık o pis putlardan ve yalan sözden kaçının.

Şaban Piriş Meali

İşte böyle, kim Allah'ın haramlarına saygı gösterirse, Rabbinin katında bu onun iyiliğinedir. Size okunandan başka, büyük baş hayvanlar helal kılınmıştır. Öyleyse, putlardan gelen pisliklerden kaçının, aslı olmayan sözden de sakının.

Ümit Şimşek Meali

İşte Allah'ın buyrukları bunlardır. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği şeylere saygı gösterirse, bu onun için Rabbinin katında hayırlı olur. Yasaklanmış olduğu bildirilenler(9) dışındaki hayvanların etleri ise size helâl kılınmıştır. Putlara tapmak gibi pisliklerden ve yalan sözden de kaçının. * 

Yaşar Nuri Öztürk Meali

.İşte böyle. Kim Allah'ın yasaklarına saygılı olursa bu, Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Karşınızda okunarak açıklananlar hariç, tüm hayvanlar size helal kılınmıştır. Artık putların pisliğinden, yalan sözden uzak durun;

 

1 5 1