Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-24T16:46:25+03:00

 

Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşa­mın bir çok alanını içine alan etkilerde bulunabil­mektedir. Bu duruma olayın çok boyutluluğu denil­mektedir.

Örneğin erozyonun başlıca nedeni, toprağı koru­yan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Bunun yanında; arazinin eğimi, toprağın yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan müdahaleler gibi çeşitli nedenler de erozyonda etkili olmaktadır.

Erozyon, rüzgar ve yağmurun etkisiyle verimli top­rakları sürükleyerek, baraj göllerine, akarsu yatak­larına ve denizlere taşımaktadır. Bu durum Türki­ye'nin gıda açısından kendine yeterli bir ülke olma­sını tehlikeye düşürmektedir...........

2 3 2
2012-09-24T16:46:56+03:00

gerçekliğin keşfedilecek değil icat edilecek bir şey olduğunu kavrayanların kavramsal bakışı. pencereler arası geçiş akışkanlığı.

1 4 1