Cevaplar

2012-10-29T18:26:50+02:00

İki Vektörün Farkı: Dik Bileşenler Metodu İle Toplama

 

Dik Bileşenler Metodu İle Toplama :

Bir vektörü meydana getiren birbirine dik iki vektöre, o vektörün dik bileşenleri denir.

Bu bileşenler genelde yatay ( X, ) ve düşey ( Y, ) bileşen olarak da adlandırılır.


Bileşenler, matematiksel olarak, bir vektörün bitiş noktasının başlangıç noktasına göre yatay ve düşey eksende tanımıdır. Bu eksenlerdeki '' + '' ya da '' - '' işaretleri vektörün yönünü tanımlar.

Birden fazla vektörün toplama işlemi, dik bileşenlerinin yardımıyla da gerçekleştirilebilir.

Yataydaki bileşenlerin toplamı yatay bileşke ( ), düşeydekilerin toplamı da düşey bileşke ( ) dir.Vektör ve bileşenleri arasındaki büyüklük ilişkisi

X² + Y² = R² olarak da ifade edilir. Bunu, vektörün büyüklüğünü bulurken kullanacağız.

0