a-)İki doğrunun sadece bir ortak noktası varsa bu değerler ........ değerleridir. b-)Bütün noktaları ortak olan doğrular ....... doğrudur. c-)Aynı düzlemde bulunup ortak noktaları olmayan doğrular ...... doğrulardır. ç-)Farklı iki noktadan sadece ....... doğru geçer. d-)Aynı doğru üzerindeki doğrular ...... doğrulardır. e-)A ve B doğruları birbirine dik ise bunu ..... şeklinde açıklarız. lütfen cevaplayın acilen :/

1

Cevaplar

2012-10-29T18:36:09+02:00

kesişen çakışan aykırı 1 çakışık

1 5 1