Cevaplar

2012-10-29T18:38:01+02:00

UYAK DÜZENİ (KAFİYE ÖRGÜSÜ)

Uyak düzeninin, dizelerin son seslerine göre şu çeşitleri vardır:

Düz Uyak: Kafiyenin,  dizelerde art arda sıralanmasıyla oluşur: aaaa, bbbb, cccc...

a..........................var
a..........................sar
a..........................dar
a..........................kar

Yukarıdaki örnekte tüm dizeler kendi aralarında kafiyeli olduğundan bu dörtlüğün uyak düzeni düzdür.

Çapraz Uyak: Dörtlükte  birinci  dize  ile  üçüncü,   ikinci  dize  ile dördüncü dizelerin birbirleriyle kafiyeli olmasıdır: abab.

a..........................yaz
b..........................bul
a..........................kaz
b..........................kul
 

Yukarıdaki dörtlükte birinci ve üçüncü dizelerdeki "az" sesleri ikinci ve dördüncü dizelerdeki "ul" sesleri tam uyak oluşturmuştur. Görüldüğü gibi dörtlüğün uyak düzeni çapraz uyaktır.

Sarma Uyak: Birinci dize ile dördüncü, ikinci dize ile üçüncü dizelerin birbirleriyle uyaklı olmasıdır: abba.

a..................yak
b..................saç
b..................taç
a..................çak
  


Yukarıdaki dörtlükte birinci ve dördüncü dizelerde "ak" sesleri; ikinci ve üçüncü dizelerde "aç" sesleri tam uyak oluşturmuştur. Dörtlüğün uyak düzeni sarma uyaktır.

0
2012-10-29T19:58:05+02:00

bir şiirdeki dizelerin başka hangi dizelerle uyaklı olduğunun harflerle belirtilmesine uyak düzeni denir. uyak düzeni incelenirken ilk dize her zaman a harfiyle ifade edilir. eğer kendisinden sonra gelen dizenin sonuyla ilk dize benzeşiyorsa bir sonraki dize de "a" harfiyle ifade edilir. eğer kendisinden sonra gelen dize farklıysa bu dize "b" harfiyle ifade edilecektir.

dağlar - a
sen - b
çağlar - a
bilsen - b şeklinde.

0