Cevaplar

2012-10-29T18:57:11+02:00

Bir kimyasal bağ türü olan iyonik bağlar açıklanmaktadır. Etkinlikte, farklı yüklü iyonların birbirini çektiği, aynı yüklü iyonların ise birbirini ittiği açıklanmaktadır. Atomlar arasında elektron alışverişi sonucu iyonik bağ oluştuğu anlatılmaktadır. Elektron veren atom ya da atom grupları “katyon”, elektron alan atom ya da atom grupları “anyon” olarak adlandırılmaktadır.


0
2012-10-29T18:58:18+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_ba%C4%9F

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yonik_ba%C4%9F

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yon

0