Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2015-06-17T09:27:12+03:00
İç Tenkit: Kaynağın içinde yer alan bilginin doğru olup olmadığını karşılaştırmak ve kontrol etmek. İç Tenkit (veya olayların tenkidi): Kaynakta yer alan bilgilerin kıymetini biçmek, değindiği konulardaki ispat kudretini tespit etmektir. Bir hakim mahkemede dâva konusu olan meselenin içyüzünü meydana çıkarmak içi nasıl ki şahitlerin ifadesini dinlerse araştırmacı da çeşiüi kaynakların meseleye bakışım teker teker ele alır. Dış Tenkid Nedir? 1)Dış Tenkit: Elde edilen kaynak sahte midir? Ne dereceye kadar belge değeri vardır? Ne zaman ve nerede yazılmıştır? Bunların belirlenmesi işidir. Dış tenkit (veya kaynakların tenkidi): Bir kaynağın bir konuya dair verdiği bilgilerin kabule şayan olup olmadığını ele almaktadır. Dış tenkit açısından konuya baktığımız zaman "para kazanma hırsı, mezhep laassubu, kişilerin soy-sop (nesep) itibariyle kendilerini yüksek gösterme isteği, hükümdarlarla ve yüksek mevki sahiplerine yaranma arzusu" bazı kimselerin kitaplara asılsız şeyleri sokmalarına yol açmıştır. Madem ki bazı eserlerde bazı sebeplerle yanlış ve hurafelere tesadüf edilmektedir. O halde bunlar nasıl bilinir. 

0