Cevaplar

2013-05-15T20:31:05+03:00

su insan hayatında çok önemlidir  su olmazsa biz yaşayamayızzzzzzzzzzz

2 3 2
2013-05-15T20:39:36+03:00

Dünya üzerindeki mevcut tatlı su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmesi üzerine tatlı su kaynaklarını (akarsular) paylaşan devletler arasında yaşanan soruna “su sorunu” denir. Genellikle iki veya daha fazla devletin topraklarından geçen akarsular (bir diğer deyişle sınıraşan sular) üzerinde yaşanır.

Su sorunu özellikle Ortadoğu bölgesinde kendini hissettirmekte; Fırat ve Dicle nehirleri dolayısıyla Türkiye’yi de etkilemektedir. Su sorunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşta ele alınmaktadır. Halihazırda, devletler arasında sürtüşmelere neden olan su kıtlığının ileride savaşlara yol açabileceğinden endişe edilmektedir.

Alınabilecek önlemler

Su sorununu azaltmak ve bu hususta yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek için alınabilecek önlemler şunlardır:

Devletlerin su ile ilgili kendi iç politikalarını gözden geçirerek israfı azaltmaları. Atık suların tasfiye edilerek yeniden kullanıma sokulması.(Bu yöntem halen petrol zengini ülkeler ve İsrail’de uygulanmakta olup ekonomik nedenler başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaygınlaşamamıştır) Tarımda ilkel sulama metodlarının israfa neden olması nedeniyle sulamada yüksek teknoloji kullanılması. Su kaynaklarına uygun tarım ürünü ekimi yapılması. Devletlerin su sorunu konusundaki anlaşmazlıklari tırmandırmaktan kaçınması. Tarımsal sulamada damlama ve yağmurlama sulama yapılmalı Su tasarrufu (deniz) Sanayide su kullanımı yeniden kullanımlı dönüşümlü olmalıdır.
5 4 5