Cevaplar

2012-10-29T19:35:26+02:00

Anlam kayması, Türkçe'de kullanılan haber ve dilek eklerinin yanlış şekilde, yanlış anlamı veya işi anlatacak biçimde kullanılması.Bir cümlede kullanılan zaman kelimesi ile zaman eki birbirine uygunluk göstermiyorsa, bu durumda anlam kayması olur.


Cümlede ifade edilen durum ile dilek eki uygun olmuyorsa, bu durumda da anlam kayması meydana gelir.

"Biz yemek yiyoruz." Bu cümlenin yüklemi olan "yiyoruz" fiili şimdiki zamanla çekimlenmiştir; cümlede anlatılan eylem şu anda yapılmaktadır.

0