Cevaplar

2012-10-29T19:44:28+02:00

Tanım ve Açıklamalar
Modal “Kiplik” demektir. Fiilin önünde bulunur ve bir çok amaçla kullanılır. Mesela, kesinlik belirtmek, tercih belirtmek, isteklerde, önerilerde ve kibarca yapılan taleplerde bulunmak için kullanılır. Modal’lar genellikle birden fazla anlam taşırlar. Belli bir cümledeki anlamı çıkarmak için cümlenin genel muhtevasına bakmak gerekir.

Diğer taraftan, modal’lar yardımcı fiil sisteminden yararlanan ancak farklı

fonksiyona sahip kalıplardır. Main article: English modal auxiliary verbBunlar diğer yardımcı fiillerden iki bakımdan ayrılır:

Birincisi hiçbir zaman ana fiil gibi işlev görmezler. Halbuki bazı yardımcı fillerin

(to do, to have, to be) ana fiil görevi de yaptıklarını Yardımcı Fiiller bahsinde görmüştük. İkincisi, bunlar çekimsiz fiillerdir (defective verbs).

Modaller konuşanın veya dinleyenin o andaki yargı veya görüşünü ifade eder.

Bir diğer fark da: Yardımcı fiiller, anlamlarını yükleme katmazlar. Ama Modallar anlamlarını yükleme katarlar.


Modallar özellikli fiillerdir ve normal fiillerden çok farklı davranırlar. Şöyle ki :

1- Üçüncü tekil şahısta “s” takısı almazlar.

He can speak English.= İngilizce konuşabilir.

2- Negative yapmak için “not” sözcüğü kullanılır.

You should not come early. = Erkenden gelme
She might not come = O gelmeyebilir

3- Çoğu geçmiş zaman ve gelecek zaman kiplerinde kullanılamazlar. Mesela:

He will can win the race = Yarışı kazanabilecek; Yanlıştır.

You musted go = Gitmeliydin Yanlıştır.

0