Cevaplar

2012-10-29T20:18:08+02:00

Mesela karmaşık sayılarda eşlenik sanal birim sayı i nin yerine -i getirilerek bulunur. örneğin z=a+ib için eşlenik a-ib olur. 
Buna benzer olarak fizikte de kullanılan hiperbolik sayılar var. Orada hiperbolik birim diye bir sayı vardır, tıpkı i gibi. Genelde h ile göserilir ve h2=1 olarak tanımlanır (ancak h=1 değildir!!). Bu kümede de aynı şekilde z=a+hb ise eşlenik a-hb olur. Eğer biz gerçel sayılara hem i he mde h sayılarını koyarsak elde ettiğimiz kümede her sayı şu şekilde yazılır: 
z=a+ib+h(c+id)=a+ib+hc+ihc 
burada ih=j diye adlandırılırsa 
z=a+ib+hc+jd 
olur. Bu kümede iki çeşit eşlenik (bu ikisinin bileşimi olan üçüncüsünü de sayabiliriz) vardır. biri sanal eşlenik: i yi -i ye dönüştürüyor (dolayısıyla j de -j ye dönüşür). 
a-ib+hc-jd 
Diğeri h yi -h ye dönüştürüyor. 
a+ib-hc-jd 
Bunların ikisini aynı anda kullanırsanız, 
a-ib-hc+jd 
diye dönüşen bir eşlenik elde edersiniz. 

Genel olarak, eğer bir R kümesinin üzerinde R de olmayan bir k öğesi için bir C=R[k] kümesi tanımlanmışsa, yani C deki her öğe z=a+kb şeklinde yazılabiliyorsa bu z sayısının eşleniği kyerine -k konularak bulunur: 
z¯=a-kb 

(burada R ve dolayısıyla C birer "halka"dır.) 

eşleniklerde 
1. (a¯)¯=a 
2. (ab)¯=b¯.a¯ (değişmeli olmayan halkalarda sıranın değişmesi önemli oluyor) 
3. (a+b)¯=a¯+b¯ 
gibi cebirsel özellikler vardır..

1 5 1