Cevaplar

2012-09-24T17:24:42+03:00

Felsefe veya düşünbilim, sözcük kökeni olarak Yunanca φιλοσοφίαseviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen "phileo" ve bilgi, bilgelik anlamına gelen "sophia" sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. "phileo"=sevgi "sophia"=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir. Philosophia=bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir. "Filozof" da bilgeliğe ulaşmaya çalışan kişidir.

http://www.felsefeekibi.com/forumtablolar/anl/felsalan.jpg (alanları)

1 3 1
2012-09-24T17:26:15+03:00

Felsefe kelimesi Yunanca'da phileo (sev-gi)ve sophia (bilgelik) kelimelerinin Yan Yana gelmesinden oluşuyor ... fhilosophia (bilgelik sev-gisi). Yunanlı düşünürler for "Bilgiyi sevmek, bilginin peşinden koşmak" anlamını TAŞIR Yetkileriniz ... Yani Felsefe Eklendi sadece bilgiyi sevmek mi oluyor? Ayşe Konuyu BIR örnekle anlatayım, sen HIC dünyanın hacimdeki 365 Gün ve six saatte BIR tur tamamladığını Yani BIR Yıl diye Niye met hareketi 'tanımladığımızı Merak ettin mi?, etmişsindir Mutlaka.Işte bunun Gibi bilmediğin, öğrenmek istediğin BIR SURU Konu var.Aslinda filozoflarda boyle seyler düşünüyorlar. Bunların NASIL olabileceğini, nelerin bunlara Yol açtığını öğrenmeye çalışıyorlar ...Öylesine derin düşünüyorlar ki met konuları, anlamaya, yorumlamaya ve Yaşamı anlamlandırmaya çalışıyorlar ... Belli anlamlar bulduklarına inandıklarında da "Felsefe Sistemleri" ni oluşturmuş oluyorlar ... O Halde felsefe, Yaşamı bir sekilde anlamlandırabilme çabası Mı oluyor? Sürümünüz, Yaşamı veYaşamda varolan onun Seyi ... Filozof, laboratuvar, soru sorar, Merak Eder ve öğrenmeye Çalışır ... Bilgi onun for ulaşılması gereken BIR şeydir ve gödesi ulaşmak for habire koşar ... Tam ulaştığını Sandığı Anda da antivirus Sorularla karşılaşır ... Bak Ünlü filozoflardan Platon'un BİR sözü var: "Felsefe, doğruyu Bulma Yolunda, düşünsel BİR çalışmadır." Diyor. Yalniz, BURADA Ortaya Çıkan sadece yeni Bilgiler degildir, filozofun ürünü, Bir ahlak anlayışını, Yaşama biçimini doğurur ... Örneğin, dünyayı idealardan oluşmuş, (Yani Eklendi sadece düşüncelerden, ve met düşüncelerin görünüşlerinden) Bir Yapı olarak algılayan BIR felsefe öğretisi, Yaşama İlişkin tum yargılarını da gödesi GÖRE oluşturur.

1 3 1