Cevaplar

2012-10-29T20:27:03+02:00

a) Dağılış Prensibi: Coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. Buradaki alan bir yöre olabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünya olabilir.

 

Dağılışı gösterilecek olan konu ise; bitki örtüsü, yer şekilleri, sı­caklık, yağış, nüfus, tarım alanları, sanayi kuruluşları gibi daha pek çok veri olabilir. Bu verilerden bir kısmı yeryüzünün doğal özellikleridir. Diğer bir kısmı ise insan etkinlikleri sonucu ortaya çıkmış eserler­dir.

 

Coğrafyada bir konunun veya olayın dağılışı belirtilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yayılış biçimlerinin dikey ve yatay yönde dağılışın ayrı ayrı ifade edilmesidir. Dağılış yapılırken önce yatay dağılış belirtilir. Daha sonra da dikey dağılıştır. Bu Özel­lik, eşyükselti eğrilerinin bulunduğu haritalarda gösterilir.

 

b) İlgi ve Bağlılık Prensibi: Coğrafyanın konusu olan her olay veya olgu, başka bir olay veya olgu ile ilgilidir. Türkiye'de tarım alanla­rının dağılışı ile alüvyal ovalar ve alçak platolar arasında yakın bir ilgi vardır. Çünkü Türkiye'deki tarımın önemli bir kısmı bu araziler üzerin­de yapılmaktadır.

 

Bünyesinde bol miktarda su bulunduran muz meyvesi en hafif don olayından bile etkilenir. İşte bundan dolayı muz, kışları ılık geçen Akdeniz ikliminde yetişir. Yani muz ekim alanla­rıyla kışları ılıman geçen İklim arasında yakın bir ilgi vardır.

 

c) Nedensellik Prensibi: Her bilimde olduğu gibi coğrafyada da "neden" sorusu sık sık sorulur. Bu sorunun cevabı mutlaka verilmelidir. Çünkü her şeyin bir nedeni vardır. Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen turunçgillerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişememesinin nedeni de şöyle açıklanır; Turunçgil meyveleri bünyelerinde bol su bulundururlar. Onun için kış soğuklarında donarlar. Ayrıca Turunçgil ağaçları da şid­detli karasal iklimin kış soğuklarına karşı dayanıklı değildir.

 

0