Cevaplar

2012-10-29T20:32:46+02:00
Filoloji : Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler. 

Coğrafya: Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların değerlendirilmesinde etkilidir. Örneğin Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni coğrafyalarının tarıma elverişli olmamasıdır. 

Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir. 

Paleografya: Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiyeroglifi, Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir. 

Antropoloji: İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır. 

Diplomatik: Fermanlar, beratlar ve dönemin yazışmalarını inceler. Siyaset bilimi olarak da adlandırılır. Başlangıç noktası Kadeş Barışının imzalanmasıdır. 

Etnografya: Toplumların öz kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. 

Arkeoloji : Kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında yararlanılmaktadır. 

Sosyoloji: Toplum bilimidir. Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba katarak inceler. 

Kimya: C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları hakkında bilgi verir. 

Nümizmatik: Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hakkında bilgi verir. 

Epigrafi: Kitabeleri inceler. Örneğin: Göktürk ve Kültepe yazıtlarıdır. 

Toponomi: Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur. 

Heraldik: Mühür bilimidir. Eski mühürleri inceler.  

Sorulu bulamadım :(

0