Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T20:39:31+02:00

kısaca bir bebek o ülkenin gelecek nesilidir ve sağlık düzeyini gösteren bir ölçüttür.

1 2 1
2012-10-29T20:40:41+02:00

Bir toplumda canlı doğan her  bebekten kaçının birinci yaş gününe ulaşamadan öldüğünü gösteren bir değerdir ve aşağıdaki
formülle bulunur:
Bebek ölüm hızı =
Bir yıl içinde bir yaşını doldurmaJan
Ölen bebek sayısı O yıl içindeki canlı doğum sayısı
x 1000
Elde edilen sonuç binde olarak ifade edilir, bu değer binde 'den büyük İse o ülkede bebek ölüm hızı "çok yüksek" anlamına gelir. Böyle ülkelerde doğumlar ehliyetsiz ebeler tarafından taraûndan yaptırılıyor, bebekler aşılanmıyor, yeterli beslenemiyor, çevre sağlığı koşulları bozuk demektir. Bu bebekler kolayca hastalanır, 

0