Cevaplar

2012-10-29T21:12:42+02:00

Devirli Ondalık sayıların Rasyonel Sayıya Dönüştürülmesi
                                                 
                                                    Tüm sayı- Devretmeyen Sayı
Verilen sayı = _________________________________________________            
                       Devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadar 0 

            _          abcd-abc
    ab,cde= ___________
                           990

Devreden sayı 9 ise bir önceki rakam bir artırılır.
                     _                      _
            3,4 =4         ,        15,9 =16

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-29T21:13:02+02:00

TÜMSAYI - DEVRENMEYEN KISIM BÖLÜ VİRGULDEN SONRA DEVREDEN KADAR 9 DEVRETMEYEN KADAR 0 KOY BU KADAR

0