Cevaplar

2015-07-18T22:30:55+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
* iyi bir tarihçi herşeyden önce araştırmacı olmalıdır. kendi konusuyla alakalı ulaşabildiği ne kadar bilgi, belge, kaynak varsa hepsini incelemelidir.

* en az birkaç tane yabancı dil bilmelidir. tarih, sadece belli devletleri, kültürleri kapsamaz. sayısız devletin ve uygarlığın kurulduğu şu yeryüzünden nice uluslar gelmiş geçmiştir. o ulusların kendi yazınsal eserlerini incelemek için o ulusların dilini bilmek gerekir. buna ek olarak günümüzde dünya genelinde en geçerli dillerden biri olan ingilizce'nin bilinmesi, tarihçi için zorunluluktur. araştıracağı şeyler hakkında kendisinden önce yapılmış ve ingilizce yazılmış metinleri incelemek tarihçiye byük kolaylık sağlar.

* tarafsız ve objektif olmayı becerebilmelidir. tarihçi, içinden çıktığı ulusun ister hatasına şahit olsun ister başarısına; olayları değerlendirmesi ve yazıya geçirmesi esnasında milli duygularını işine karıştımamalıdır.

* değerlendireceği olayları kendi zaman ve şartlarını gözönünde bulundurarak değerlendirebilmelidir. tarihi olaylar kendilerine özgü özellikler taşırlar. bunlardan biri, tarihi olayın yaşandığı devrin özel şartlarıdır. bu şartlara bakılmadan yapılan değerlendirme yanlış ve sağlıksız olacaktır.

* analiz yapabilmelidir. tarihçi olayların neden ve sonuçları arasında bağ kurduğu gibi, ilgili olayla başka olay veya olaylar arasında da bağ kurabilmelidir.
5 4 5