Cevaplar

2012-10-29T22:32:23+02:00

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra hızlandı. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu’daki fetihleri batıya yayarak 1075'te İznik’i Bizans’tan aldı ve burayı başkent yaparak bağımsızlığını ilan etti. Böylece kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlıların son Anadolu Selçuklu sultanını tahttan indirdikleri 1308'e kadar varlığını sürdürdü.

1 5 1
2012-10-29T22:32:56+02:00

nadolu selçukluları - anadolu selçuklularının ilk hükümdarı kimdir - anadolu selçuklu hükümdarları kronolojik sıra

Anadolu selçuklu devleti kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır

Anadolu Selçuklu Hükümdarları Kronolojik Sıra:

Kutalmış 1060-1077 (Büyük Selçuklu Devleti tahtı için Alp Arslan’la savaşmıştır)

Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1077-1086

Ebu’l-Kasım’ın yönetime el koyması 1086-1092

I Kılıç Arslan 1092-1107

Melikşah (Anadolu Selçuklu) (Şahinşah) 1107-1116

I Rükneddin Mesud 1116-1156

II Kılıç Arslan 1156-1192

I Gıyaseddin Keyhüsrev 1192-1196

II Süleyman Şah (Rükneddin) 1196-1204

III Kılıç Arslan 1204-1205

I Gıyaseddin Keyhüsrev (ikinci defa) 1205-1211

I İzzeddin Keykavus 1211-1220

I Alaeddin Keykubad 1220-1237

II Gıyaseddin Keyhüsrev 1237-1246

II İzzeddin Keykavus 1246-1260

IV Kılıç Arslan (Rükneddin) 1248-1265

II Alaeddin Keykubad 1249-1257

III Gıyaseddin Keyhüsrev 1265-1282

II Gıyaseddin Mesud 1282-1284

III Alaeddin Keykubad 1284

II Gıyaseddin Mesud (ikinci defa) 1284-1293

III Alaeddin Keykubad (ikinci defa) 1293-1294

II Gıyaseddin Mesud (üçüncü defa) 1294-1301

III Alaeddin Keykubad (üçüncü defa) 1301-1303

II Gıyaseddin Mesud (dördüncü defa) 1303-1307

1 5 1