Cevaplar

2012-10-29T23:42:42+02:00

Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• yazışmalar haberleşmeler hakkında genel bilgi sahibi olacak;
dumandan İnternet'e uzanan haberleşme sistemlerini tanıyacak,
• mektubu mektup yazma kurallarını öğrenecek, türlerini tanıyacak ve uygular duruma gelecek,
• pusula, tebrik, davetiye...gibi kısa mektupları tanıyacak; kullanır duruma gelecek,
• günden güne güncelliği artan hızlı ve elektronik haberleşme
yollarını öğrenecek,
• resmi haberleşme üzerinde bilgilenecek; gerektiğinde dilekçe,
özgeçmiş yazabilecek yeterliliğe ulaşacak,
• rapor, tutanak, karar yazılarını tanıyacak ve yazma yeterliliğine ulaşacak,
• iş mektuplarını tanıyacak, gerektiğinde kullanılabilir duruma
geleceksiniz.

0