Cevaplar

2012-10-29T23:44:09+02:00

Soru: İnterneti kullanarak yasa ve teoriler konusunda bir araştırma yapınız Bu konuda fizikle ilgili farklı örnekler bulmaya çalışınız

Cevap: 
Teori (Kuram) Nedir?
Farklı bilimadamları tarafından farklı zaman ve yerlerde tekrarlanan gözlem ve deneylerle aynı sonuçları veren, mevcut bilgilerle doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, fakat yine gözlem ve deneyler yoluyla hata olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir Teoriler(Kuramlar), gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla doğrulanabilmelidir
Fiziksel teoriler: Modern atom teorisi, Einstein özel görelilik teorisi, Kuantum teorisi, 

Yasa (Kanun) Nedir?
Farklı bilimadamları tarafından farklı zaman ve yerlerde tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesinleşen, akla ve mantığa aykırı olmayan, değişmez nitelik kazanmış, hata olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir
Fiziksel yasalar:Evrensel çekim yasası, Gauss yasası, Newton'un hareket yasaları Kaynak: http://www.forumlord.net/fizik/121037-yasa-ve-teori-konusunda-arastirmalar-ve-ornekler.html#ixzz2Aj811DcJ

0
2012-10-29T23:44:45+02:00

YASA 

1- Dünyada bulunan yer çekimi fiziksel yasalardan olup, Rabbimizin yarattığı bir bilimsel yasadır.
2-Dünyada bulunan ekosistem de Rabbimizin var ettiği bilimsel yasalardandır. 


2 3 2