Cevaplar

2012-09-24T17:58:19+03:00
GLİKOLİZ İLE İLGİLİ SORULAR                                              BOŞLUK DOLDURMA
1.Glikoliz olayı ................... da gerçekleşir.
2.Glikoliz oksijenli solunumun ......... basamağıdır.
3.Bu tepkimeler tüm canlılarda .............
4.Glikoliz tepkimesinde, enzimler rol aldığı için bu tepkimeye ...................................... da denir.
5.Glikoliz sonucunda net ....... ATP üretilir.
  
                                             DOĞRU YANLIŞ
1.Glikoliz sonucunda net 4 ATP üretilir.  .....
2.Glikoliz sırasında 2 ATP kullanılır. .....
3.Oksijenli solunumun ilk basamağı krebs döngüsüdür. .....
4.Glikoliz sırasında molekülden ayrılan hidrojen ve protonları NAD molekülü tutar. .....
5.Tepkime sonucunda 2NAD+H oluşur. .....
                                                 TEST SORULARI
1. Oksikenli solunum yapan ökaryot bir hücrede;
I. ATP
II. Hidrojen
III. Pirüvik Asit

moleküllerinden hangileri glikoz evresinden gelerek doğrudan mitokondriye geçer?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 1-2 E. 2 -3  


2.Yeterli oksijene ulaşan bir çizgili kas hücresinin glikoliz reaksiyonlarında oluşan NADH+H molekülleindeki hidrojen atomları işaretlenmiştir. Bir süre sonra işaretli hidrojen atomlarına nerede rastlanır?

A. Pirüvik Asit B. Su C. ATP D. Asetil-CoA 3. 1. Glikoliz 
2. Krebs döngüsü
3. ETS

Hangilerinde FAD elektron kaybederek yükseltgenebilir? 

A. I B. II C. III D. I-II E. II-III 

 4.O2'li solunum ile ilgili ;

I. O2, oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır.
II. O2'nin yüksek enerjili elektronları aktarılır.
III. Elektron taşıma zincirinde sağlanan enerji ATP sentejinde kullanılır.

Hangileri yanlıştır?

A. I B. II C. III D. I-II E. II-III

9 4 9
2012-09-24T18:04:12+03:00

GLİKOLİZ İLE İLGİLİ SORULAR                                              BOŞLUK DOLDURMA
1.Glikoliz olayı ................... da gerçekleşir.
2.Glikoliz oksijenli solunumun ......... basamağıdır.
3.Bu tepkimeler tüm canlılarda .............
4.Glikoliz tepkimesinde, enzimler rol aldığı için bu tepkimeye ...................................... da denir.
5.Glikoliz sonucunda net ....... ATP üretilir.
  
                                             DOĞRU YANLIŞ
1.Glikoliz sonucunda net 4 ATP üretilir.  .....
2.Glikoliz sırasında 2 ATP kullanılır. .....
3.Oksijenli solunumun ilk basamağı krebs döngüsüdür. .....
4.Glikoliz sırasında molekülden ayrılan hidrojen ve protonları NAD molekülü tutar. .....
5.Tepkime sonucunda 2NAD+H oluşur. .....
                                                 TEST SORULARI
1. Oksikenli solunum yapan ökaryot bir hücrede;
I. ATP
II. Hidrojen
III. Pirüvik Asit

moleküllerinden hangileri glikoz evresinden gelerek doğrudan mitokondriye geçer?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 1-2 E. 2 -3  


2.Yeterli oksijene ulaşan bir çizgili kas hücresinin glikoliz reaksiyonlarında oluşan NADH+H molekülleindeki hidrojen atomları işaretlenmiştir. Bir süre sonra işaretli hidrojen atomlarına nerede rastlanır?

A. Pirüvik Asit B. Su C. ATP D. Asetil-CoA 3. 1. Glikoliz 
2. Krebs döngüsü
3. ETS

Hangilerinde FAD elektron kaybederek yükseltgenebilir? 

A. I B. II C. III D. I-II E. II-III  

 4.O2'li solunum ile ilgili ;

I. O2, oksidatif fosforilasyonun son aşamasında kullanılır.
II. O2'nin yüksek enerjili elektronları aktarılır.
III. Elektron taşıma zincirinde sağlanan enerji ATP sentejinde kullanılır.

Hangileri yanlıştır?

A. I B. II C. III D. I-II E. II-III
 

3 4 3