Cevaplar

2012-10-30T12:01:14+02:00

İnsanoğluna, medeniyetlere ait kültürel kodları belirlemeye çalışır. ... Ayrıca evrenbilim, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik, etki ve tepki, ... Ayrıca Doğu felsefesi, Batı felsefesi, İslâm felsefesi, Hint felsefesi gibi kavramlar ortaya çıktı. Batı felsefesi, Antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar gelen Batılı felsefe tarihi ...

 

Türk ve İslam Uygarlığının, Bilim ve Teknolojiye Olan Katkıları

Medeniyet, dünyadaki bütün milletlerin ortak malıdır.Her toplumun bugünkü medeniyet çizgisinde az olsun çok olsun bir payı vardır.Sadece bu pay Avrupalılara ait değildir.Bu medeniyet paydasında Çin,Mısır, Hint, Roma, v.b. Medeniyetlerin de bir payı vardır.Medeniyet yarışı uzun koşulu bir bayrak yarışına bezer.Ortaçağda bu bayrağı İslam Medeniyeti almış olup sonra gerileme dönemine girince bu bayrağı Batılılar almıştır.Batı bugünkü seviyesine sadece kendi kendilerine gelmemiştir.Müslüman bilim adamlarından bir çok sahada etkilenmişlerdir. Bilim alanındaki keşiflerin bir çoğu, 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar uzanan dünya tarihinde , dönemin en ileri uygarlığı olan "İslam Uygarlığı"nın ürünüdür. Akıla ve bilgiye dayanan bu uygarlık, dünyanın bugün sahip olduğu pek çok değere de kaynaklık etmiştir.

* Ahmet Fergani,fen bilimlerinde, deneyle sabit olmayan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylemiş, enlemler arasındaki mesafeyi hesapladığı gibi, Dünya'nın eksenindeki ekliptik eğimi 23° 27' ilk defa en doğru şekilde hesapladı.* El-Battani, Trigonometrik bağlantıları bugünkü kullanılan şekliyle formülleştirmiş, 877 yılından 929 yılına kadar sürekli astronomik gözlemler yapar; Tanjant ve Kotanjant'ın tanımını yaparak Sinüs, Tanjant ve Kotanjant'ın sıfırdan doksan dereceye kadar tablosunu hazırlar. J.Risler: “Trigonometrinin gerçek manada mucidi Battani’dir.” 

1 3 1
2012-10-30T12:12:18+02:00

İnsanoğluna, medeniyetlere ait kültürel kodları belirlemeye çalışır. ... Ayrıca evrenbilim, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik, etki ve tepki, ... Ayrıca Doğu felsefesi, Batıfelsefesi, İslâm felsefesi, Hint felsefesi gibi kavramlar ortaya çıktı. Batı felsefesiAntik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar gelen Batılı felsefe tarihi ...

 

0