Cevaplar

2012-10-30T12:32:19+02:00

GeNeL ÖzeLLikLeri

1:ölçü ve uyak gibi geleneksel şiir öğeleri kaldı rılmış, serbest şiir anlayışı benimsenmiştir
2 Şairane söyleyişten kaçınılmış, konuşma dili nin doğallığından yararlanılmıştır
3 Anlam ve söz sanatları kullanılmamıştır
4 Espri ve şaşırtmacaya dayalı bir şiir anlayışla rı vardır
5Günlük, sıradan İnsanın yaşamı şiire sokul muştur
6 Günlük yaşamın bazen kaba sayılabilecek sözcükleri ( cımbız, nasır, ayna…gibi) okuru rahat sız etmeyecek bir biçimde kullanılmıştır
7 Sürrealizm akımından belli ölçüde etkilenilmiştir

3 3 3
2012-10-30T12:38:49+02:00

şiir dili (edebi anlatım) değil konuşma dili kullanılmıştır 

söz sanatlarına yer verilmemiştir

ölçü ve uyak anlayışı kaldırılmış serbest şiir anlayışı benimsenmiştir

şiirde günlük sıradan insan işlenmiştir

1 1 1