Cevaplar

2012-10-30T13:03:30+02:00

Yaptığımız bu çalışma Giriş, 1.Bölüm, 2.Bölüm, Sonuç, Kaynakça kısımlarından
oluşmaktadır. Çalışmamızda 1923–1950 yılları arasındaki hikâye kitapları bulunarak,
incelemeye tabii tutulmuştur. Giriş kısmında bu dönemle ilgili olarak yapılan araştırmalardan
söz edilmiş,1.Bölümde Cumhuriyet Döneminde meydana gelen değişim ve yeniliklerin
edebiyatta da bir yansıma yaratacağı göz önünde bulundurularak,1923-1950 arasındaki
tarihî,siyasî,sosyal gelişim ve değişimlerden bahsedilmiştir.
Çalışmamızın ikinci bölümünde hikâyeyi meydana getiren öğelerden biri olan
“mekân”ın Anadolu’da hikâyelerde ne şekilde ele alınıp, yansıtıldığı ortaya konmaya
çalışılmıştır.
Sonuç kısmında yapılan incelemeler sonucunda varılan genel çıkarımlar eklenmiş,
kaynakçada ise faydanılan eserlerin künyesi yazılmıştır. Yazarların eserleri ele
alınırken,1923–1950 yılları arasındaki hikâyelerin basım yılı kronolojik sıraya göre takip
edilmiştir

1 1 1
2012-10-30T13:03:43+02:00

Anadolu yüzyıllar boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş bir vatandır. Geçmişten
günümüze gelinceye kadar Hititler, Lidyalılar, Frigyalılar, Urartulular, Romalılar,
Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok devletin hâkimiyet sahası altına girmiştir. Bu devletlerin
hepsi de Anadolu’ya kendi sanatlarından, kültürlerinden bir şeyler nakşetmişlerdir. Her devlet
kendinden önce gelen devletin mirasının üstüne kendi kültür ve medeniyetini kurmuş,
kendinden sonra gelene bir şekilde bu birikimi, kültür katmanını diğer bir deyişle elindekini
devretmiştir.

ulasım tarım hayvancılık yonunden en ıyısı oldugu ıcındır .

3 3 3