Cevaplar

2012-10-30T15:00:47+02:00

TANITIM: Tarık BUĞRA'nın “Osmancık” romanı, 1983’te Tercüman’ın 1-111 sayılarında tefrika edildi. 1983'te Ötüken Neşriyat 436 sayfalık baskısını yapar. 1985,1987’te yeni bas­kılar izledi. Eser, 1983 Türkiye Millî Kültür Vakfı'nın edebiyat dalındaki ödü­lüne lâyık görüldü. Dinçer Sümer, romanı oyunlaştırır. Şubat 1985'ten Devlet Tiyatrolarında sahnelendi. Tarık Buğra’nın yazdığı dizi senaryosunu TRT adına Yücel Çakmaklı yönetir ve  “Ku­ruluş” adıyla 1988’de gösterilir.

ROMANIN BÖLÜMLERİ:

Altı ana bölümdür.

Birinci bölümün alt başlıkları: Gün doğmak için batar; İlkbahar selleri; En önemli gerçek ve yaşayan tek gerçek geçen günlerdir; “Ad neme gerek! Ad sana gerek”; Çatışmaların dışında bir adam; Yakın, ırak ne ki?; Vakti gelmeyince güller açar mı?; Rü­yaları aydınlatan şey; Bir kuluçka meselesi.

İkinci bölümün alt başlıklar: “- Ey Osmancık; Tanrı yolunu ve gönlünü ısıtsın; gönlünün, kılıcının gücünü pekiştirsin: haktan, adaletten, insaftan, azim­den garib komasın.”; “- Beğ sen isen, buyur ki, uyalım. Yok a, beğ ben isem baba, oğlunun beğliğini bereleme.”; “- Ulu babam Ertuğrul Beğ Gazi'nin ulu yoldaşı Ak Temür, var tekfüre de ki...”.

Üçüncü bölüm­Osman Gazi; Nice badem ağacından biri; Aydos kalesi; Kader kalesi!

Dördüncü bölüm: Kaf Dağları uzar gider; Ve, her yolcusuna bir zümrüdanka gerektir.

Beşinci bölümOsman Gazi Hân; O Cuma; Ve, bu arada aylar batıyor!

Altıncı bölüm: Dünya'da garib bir yolcu ol; Osman Gazi Hân'dan Kalanlar.

ROMANIN KONUSU:

Osman Gazi'nin tarihteki yerinin ve devlet adamlığının anlatıldığı bu tarihî romanda asıl kahraman da kendisidir. Uçarı ve toy bir delikanlı, bilge Ede Bali’nin 

 

1 5 1