Cevaplar

2012-10-30T15:04:25+02:00
Çokluk ekleri [değiştir]

İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler elmalar,çocuklar ,öğrenciler.

Hal ekleri [değiştir] Kitabı ver (belirtme hali) Yola bak (Yönelme hali) Evden geliyorum (ayrılma hali) Sende kaldı (Bulunma hali) Sıradan insanlarla işim olmaz. Bunlar gözde çocuklardır. Sudan sebeplerle yanıma gelme İyelik ekleri [değiştir]

Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ifade eder.

Kitabım,kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları iyelik eklerini, ismin başına benimonunbizimsizinonların zamirlerini getirerek bulabiliriz. Tamlayan eki ya da diğer adıyla ilgi Eki "(ı,i,u,ü)n" [değiştir]

"ın, in, un, ün" biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar, tamlayan görevindeki kelimeye eklenir. Not: İlgili ek, 2011 yılında yapılan lys sınavında ilgi eki adlandırılmasıyla ÖSYM'ce kabul edilmemiştir. öyleyse tamlayan eki olarak değerlendirmemiz daha doğru olacaktır.

kapı—n—ın kol—u , müdür—ün oda—sı Bebek-in Beşiğ-i Saray-ın Bekçis-i Eşitlik eki [değiştir]

"-ca,--ce" biçimindedir.

Sence bu doğru mu? Çocukça davranma Okul"ca" geziye gittik. Ek eylem ekleri [değiştir] Çekim eki Vikipedi, özgür ansiklopedi    

Çekim ekleri, gerek isim soylu gerekse fiil soylu kelimelerin sonuna eklenerek cümle içinde diğer kelimelerle anlam bağlantısı kurmalarını sağlayan ekler. Kendi başlarına bir anlam ifade etmezler.

Çekim ekleri kelimelerin cümle içinde zaman, yön, aitlik, tekil ya da çoğulluk gibi anlamları üstlenmelerini sağlarlar.

Ana madde: Ek fiil (Türkçe dil bilgisi)

İsim soylu sözcükler yüklem yapma göreviyle kullanılan eklerdir.

iyi—y-im, iyi—sin, iyi—dir, iyi—y-iz, iyi—siniz, iyi—dirler
0
2012-10-30T15:05:29+02:00

Soru eki "mı, mi" aşağıdakilerden hangisinde cüm­leye "koşul" anlamı kazandırmıştır?

A) Biraz bekleyin iş bitti mi hepiniz gidersiniz.

B) Verilen görevleri yerine getirmedi mi hemen işten atılır.

C) Ceren, o yıllarda yaramaz mı yaramaz bir çocuktu.

D) Belki 20 yıldır görmediğim bir arkadaşım toplantı­da karşıma çıkmasın mı!

E) Bu kitapların hepsini hafta sonunda mı okuyacaksın?

 

3.   I. Çocuk, kana kana su içti

II.   "Kana kan isteriz." diye bağırıyordu

III.   Gelen geçene mutlaka takılırdı

IV.   Bir yararı olur diye söyledim

V.   Üçü on geçe hepsi geldi

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, altı çizili sözcükler hal eki almıştır?

A) I ve II                         B) III ve IV                   C) III ve V

D) II ve III                      E ) I ve IV

 

4.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-i hal eki" alan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş.

B) Kitabı yerinde bulamayınca çok kızdı.

C) Elli yıl öncesinin İstanbul'u bugünkünden çok fark­lıydı.

D) Akşam kardeşi gelmeyince aramaya çıkmışlar.

E) Çocukları, geçen yıl da ziyaretlerine gelmemiş.

 

5.   Denizlerden esen rüzgâr saçlarınla eğlensin.

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükle aynı çekim ekini almış bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin.

B) Bitsin artık çekilen bunca çile.

C) Ömrünün en güzel çağındasın şimdi sen.

D) Bir gün sen de anlayacaksın.

E) Ne yapsan kurtulamazsın bu dertten.

 

6.   Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-dır, -dir" eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin.

B) Bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku budur.

C) Anlatılmaz uzun bir havadır geceler.

D) Bilirim ellerin vardır bir de senin.

E) Dost olup çıkmıştır, cümle ayrılık şarkıları.

 

7.   Aşağıdaki dizelerden hangisinde isim çekim eki almış sözcüyoktur?

A) Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde

B) Bir kâinat açılır; geniş, sonsuz büyülü

C) Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü

D) Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya

E) Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır?

A) Kaçı yanlış çıktı bugüne kadar söylediklerimin.

B) Çoğu verdiği sözü yine tutmadı.

C) Başı çeken çocuk en küçükleriydi.

D) Bizim oraların kışı bile, bir başka güzeldir.

E) Sazı elinden alınmış âşık gibi duruyordu.

 

9. Şairim şair olmasına.

Altı çizili sözcüğün aldığı eki alan bir sözcük aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına

B) Şiirin hasını, ayak sesinden tanırım

C) Yurdumun taşından toprağından gelir nakışlarım

D) Yeter ki şiir olsun; eğri büğrü, kör topal kabulüm

E) İçersine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum

 

0