Cevaplar

2012-10-30T15:08:54+02:00

M İ S A F İ R

Oturduğu yerden çıkıp, başka bir yere gidene misafir denir. Misafirlik, günübirlik olabileceği gibi, uzun süreli de olabilir. Misafirlikte iki taraf vardır: Misafir, ev sahibi…
Her ikisinin de dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Tarafların nasıl davranması gerektiğini dinimiz ve töremiz tayin eder. 

Vasıtalar çoğalalı uzun süreli misafirlikler azaldı. Biz burada, günübirlik misafirlikten, yani oturmaya gitmekten bahsedeceğiz.

Misafirlik Âdabı (Öğrencilerle müzakere edilecek.)


MİSAFİRLİK ÜZERİNE ATASÖZLERİ

1. Akılsız misafir ev sahibini ağırlar.
Abdal kişiler, gittikleri yerde ev sahibinin yapması gerek işlere el atarlar.

2. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.
Çağrılan yere gitmek sünnettir.

3. Dâvetsiz gelen, mindersiz oturur.
Çağrılmadınsa sana yüz vermezler.

4. Dağdan gelir, bağdakini kovar.
Bazı kişiler misafir gittikleri yerde orasını kendi mülkü imiş gibi davranır.

5. Gelmek iradet, gitmek icazet iledir.
Gelmek insanın kendi elindedir, ancak, ayrılırken izin istemek zorundadır. 

6. Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır
Misafir kısmeti ile gelir; onun yediği, içtiği ev sahibine yük olmaz. 

7. Sofrada elini, mecliste dilini kısa tut.
Yemek yerken başkasının önüne uzanma, toplulukta da fazla konuşma.

8. Tok ağırlaması güç olur. 
Gelen misafirin karnı tok ise, ona kolay kolay bir şey beğendiremezsin.

9. Misafirlik üç gündür.
Uzun süren misafirlikler sıkıcı olur. En uygun misafirlik süresi üç gündür.

2 4 2
2012-10-30T15:23:40+02:00
Misafir kısmeti ile gelir(atasözünün anlamı) Misafir geldiği evde ya ona da yetecek kadar fazla yiyecek bulunur yada beklenmedik bir yerden o sırada yiyecek geleceğine inanılır. Misafir misafiri (dilenci dilenciyi) istemez (sevmez), ev sahibi ikisini de: Misafir, gittiği yere başka bir misafirin gelmesini istemez. kimi durumlarda da ev sahibi hiç misafir gelmese de rahatım bozulmasa diye düşünür. Misafir on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu bırakır: Misafirin ev sahibine fazla bir yük yüklemeyeceğine, Allah'ın misafirin yediğinden kat kat fazlasını ev sahibine vermesi. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer: Misafir, gittiği yerde aklından geçenleri değil,önüne konanları yer. Misafir üç gün misafirdir (misafirlik üç gündür): Geleneğe göre bir yerde, misafirlik süresi olan üç günden çok kalınırsa, misafirliği bırakıp ev sahibine yardımcı olunmalıdır. Misafirin umduğu ev sahibine iki övün olur: Misafirin hayal ettiği yiyeceklerle ev sahibi kendisine iki öğün sofra hazırlayabilir.
0