Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T15:28:56+02:00

Konya Atatürk Evi Zaferden Anıt meydanına giden yol üzerinde sağ tarafta. Mimari olarak da ilgi çekici bakımlı bir bina. 
Ben görevlilerden Mehmet Bey'in bilgilendirici rehberliğinde gezdim ve bu fotoğrafları çektim. İlginç bilgiler edindim. Örneğin Atatürk'ün soyadı kanunu çıkarılmadan önce kullandığı soyadı "ÖZ" imiş. 
Sonra, Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu ilimizi öğrendim. Ben söylemeyeyim. Siz gelip kendiniz öğrenin. 

Aşağıda müze ile ilgili basılmış bir broşürden aldığım yazıyı ouyacaksınız. 

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı tarihi bina 19 Temmuz 1928 günü Konyalıların Atatürk’e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna  “Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Konyalıların hediyesidir” kaydı konulmuştur. 1940 yılından 1963 yılına kadar vali konağı olarak kullanılan bina  17 Aralık 1964 günü “Atatürk Evi Kültür Müzesi” adıyla ziyarete açılmıştır.  Atatük Müzesi Atatürk’ün doğumunun 100. yılında İl Kutlama komitesi Başkanlığı’nın talepleri üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler v Müzeler Genel Müdürlüğünce restore edilmiş, sergileme ve düzenlemesi yeniden yapılarak ziyarete açılmıştır. 
Atatürk Müzesi’nin son büyük onarımı  Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2001-2003 yılları arasında yaptırılmıştır. 
Müzenin düzenlenmesinde yapının ev olarak kullanılma özelliği göz önünde tutulmuş, vitrinlerde Atatürk’ün zati eşyaları sergilenirken panolarda Konya’nın ve Konyalıların Kurtuluş Savaşımızdaki yeri fotoğraf ve belgelerle anlatılmaya çalışılmıştır. 


ALINTIDIR...

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T15:29:54+02:00

Türk Miııi Mücadelesi, Mus t a f a Kema l ' in Er zurum
günleri ile şekillendi. Mili İrade dolayısıyla Cumhur iye t e
yöne ldi .Mus t a f a Kema l ' in Er zurum da kaldığı konak bu
şekillenmenin öneml i tanıklarından biri oldu.GÖrÜşmeler
yapıldı, kararlar alındı.
25 Kasım 1925 de Cumhurbaşkanı Gazi Mus t a f a
Kema l ' in liderliği ile gerçekleştirilen Şapka İnkllabl,Erzurum
da tepkiyle karşllandı.Suçlular cezalandırıldı.Erzurum halkı
inkılapların yanında idi ve bunu tepkisiyle gös t e rdi .Anc ak
Cumhurbaşkanının bu tepkiye üzülmüş olacağı
düşünülerek,Erzurumlular adına bir hediye verilmesi
kararlaştırıldı.Paşa'nın geçmişte kaldığı konak satın
alındı.Konağın t apusunu ve anahtarını beraberine alan
Er zurum Heyeti,Cumhurbaşkanını Anka r a da z iya r e t
etti(Şubat 1926).Evin tapusu ve anahtarı
verildi.Erzurumluların Şapka hadisesinden duydukları üzüntü
di l e getirildi.
Cumhurbaşkanı Gazi Mus t a f a Kemal,Ağustos 1926 da
evinin kullanım hakkını mahaııi Cumhur iye t Halk Fırkasına
devr e t t i .Ha lk Fırkası adına İsmet Paşa teşekkürlerini
sundu.Faka t ev kolordu komutanları tarafından
kullanıldı.Sonra Çocuk Es i rgeme Kurumuna ait yurt
oldu.Kül tür Bakanlığına devredilince günümüzdeki şeklini
aldı.Atatürk Evi Müzesi olarak ziyaretçilere açıldı.

1 5 1