Tam 25 puanlık soru ve ACİL ÖDEVİM VAR

GILGAMIŞ VE OĞUZ KAĞAN DESTANINDAKİ KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ TEMASI OLAY ÖRGÜSÜ ARKADAŞLAR GERÇEKTEN ACİL

OĞUZ KAĞAN VE GILGAMIŞ DESTANIN TEMASI OLAY ÖRGÜSÜ VE KARAKTERLERİNİN ÖZELLİKLERİ

2

Cevaplar

2012-10-30T15:32:01+02:00

Gılgamış’ın tarihi bir karakter olup olmadiğı halen tartisma konusudur. Gılgamış ismi Sümer Kral Listesi’nde tufan sonrası dönemde Uruk şehrinin beşinci kralı olarak görülür ve 126 yıl hüküm sürdüğü yazılıdır. Ayrıca Gılgamış öncesindeki kralların hüküm sureleri de binlerce yıl gibi fantastik rakamlardır. Uzmanlar arasındaki genel kanı Sümer Kral Listesi’nin Üçüncü Ur Hanedanı zamanında (yaklaşık M.Ö. 2100-2000) yazıldığıdır ve henüz bundan önceki dönemlere ait dökümanlarda Gılgamış ismine rastlanmamıştır.[4]

 Oğuz Kağan Destanı Türk destanlarındanHun-Oğuz destanları grubundandır.[kaynak belirtilmeli] Oğuz Kağan Destanı'nın beş ayrı yazması vardır.ÇağataycaFarsça ve Uygurca yazmalardaki Oğuz Kağan Destanı; Oğuz boyları, Türk dili, edebiyatı, folkloru, târihi ve kültürü hakkında bilgi verir. Destan Türklerin atası olduğu varsayılan Oğuz Kağan'ın hayatını anlatır.
0
2012-10-30T15:39:25+02:00
a)Zaman ve Zamanın Anlatımı;Oğuz Kağan destanında ''bu çağda,bu yerde'' ve ''yine günlerden birgün'' şeklindeki ifadeler zamanın belirsiz olduğunu göstermektedir.Fakat destanın Oğuz Kağan'ın kişiliğinde şekillendirildiği düşünülürse,destandaki zamanın basit bir çıkarımla Oğuz Kağan'ın yaşadığı zaman dilimi olduğu anlaşılmaktadır.

b)Mekan;Oğuz Kağan'ın destanında mekan adı olarak şunlar geçer;
-Bir büyük orman vardı.
-Muz Dağ eteklerini kırk günden sonra aştı.
-Hint (Sındı),Tangut illeride oldu Oğuz'a yurt.
...

Mekanın Anlatımı;

Orman:Tasvirlerle alatılmıştır.
Muz Dağı:Oğuz Kağan'ın ordusunun kırk günde aştığı bir dağ.
İdil nehri ve kıyıları:Oğuz Kağan'ın ve ordusunun sallarla geçtiği,Uluğ Ordu Bey'in ''Kıpçak'' adını almasına sebep olan nehirdir.
Dağ:Oğuz Kağan'ın atının kaçtığı dağ.
Ev:Tasvirlerle anlatılmıştır.Tömürdü Kağul'un ''Kalaç'' adını almasına sebep olan ev.
Çürçed İli:Tasvirlerle anlatılmıştır.

c)Kişiler;
Ay Kağan:Oğuz Kağan'ın annesi.
Göğün ve yerin kızları:Oğuz Kağan'ın eşleri.
Gün,Ay,Yıldız;Gök,Dağ,Deniz;Oğuz Kağan'ın çocukları.
Altun Kağan:Oğuz Kağan'ın hükümdarlık ilanından sonra ona bağlılığını bildiren kağan.
Urum Kağan:Oğuz Kağan'a itaat etmeyen ve onunla savaşıp yenilen kağan.
Uruz Bey:Urum Kağan'ın kardeşi.


3)Oğuz Kağan Destanındaki olaylar ve olay örgüsü:

-Ay Kağan'ın bir oğlunun olması.
-Oğuz'un büyüyüp bir yiğit olması.
-Oğuz'un gergedanı öldürmesi.
-Oğuz'un sunguru öldürmesi.
-Oğuz'un gökten inen ışığın arasında gördüğü kızla evlenmesi ve Gün,Ay,Yıldız isimli çocuklarının olmasıç
-Oğuz'un ağaç kovuğunda gördüğü kızla evlenip Gök,Dağ,Deniz isimli çocuklarının olması.
-Oğuz Han'ın hanlığını ilan edip dört bir tarafa elçiler göndermesi.
-Altun Kağan'ın Oğuz Han'a itaat etmesi.
-Urum Kağan'ın Oğuz Han'a itaat etmesi.
-Oğuz Han'ın sefere çıkması ve kurdun ortaya çıkması.
-Kurdun orduya yol göstermesi.
-Oğuz Han'ın savaşı kazanması ve Uruz Bey'in oğlunun saklandığı şehre gitmesi.
-Uruz Bey'in oğlunun Oğuz Han'a itaat etmesi ve Saklap adını alması.
-Oğuz Han'ın idil nehri kıyısına gelmesi ve sal yapan ere Kıpçak adını vermesi.
-Oğuz Han'ın kurdu tekrar görmesi,kurdun orduya gine yol göstermesi.
-Oğuz Han'ın atının dağa kaçması.
-Oğuz Han'ın bir ev görmesi.
-Kurdun kaybolması ile Oğuz Han'ın Çürçed Kağan ile savaşıp onu yenmesi.
-Çosun Bilig'in ganimetler için kağnı yapması ve Kanglı adını alması.
-Oğuz Han'ın Suriye'yi alması.
-Oğuz Han'ın Masar adlı kağanLa savaşması.
-Uluğ Türkün rüya görüp Oğuz Kağan'a anlatması.
-Oğuz Han'ın kurultay çağırması ve devletini evlatlarına paylaştırması.


4)
Oğuz Kağan destanındaki temel çatışma ''savaş-barış'' çatışmasıdır.Destanın teması ise ''Oğuz Kağan'ın Türk milletini tek bayrak altında toplamasıdır.''


5)Oğuz Kağan'ın tarihte üstlendiği rölü,2.Göktürk Devletini kuran,Türkleri Çin esaretinden kurtarıp tek bayrak altında toplayan Kutluk Kağan,yine bir cihan imparatorluğu kuran Osman Gazi ve bir imparatopluğun yıkıntılarından bir devlet çıkaran Atatürk üstlenmiştir.
NOT= teşekkür etmen yeterli :D 
0