Cevaplar

2012-10-30T15:34:36+02:00

Ters lale en yoğun olarak Hakkari ve Şemdinli bölgesinde yetiştiği için halk arasında Şemdinli lalesi ve Hakkari lalesi olarak ta tanınır. Soğan, yumru ve rizom gibi toprak altı organlara sahip olan geofit bitkileri diğer birçok kullanımları yanında erken ilkbaharda ve sonbaharda açan narin, gösterişli ve güzel çiçekleri nedeniyle süs bitkisi yönünden büyük bir öneme sahip olmuşlardır. Özellikle kış aylarının sonlarında kar topraktan kalkar kalmaz veya karla birlikte çiçek açan türleri insanların ilkbahara olan özlemini gidermesiyle birlikte bahar müjdecisi olarak ta sembolik önem taşımıştır. Ayrıca, soğan, yumru ve rizom gibi toprakaltı organları sayesinde orijinal habitatlarından başka ülkelere canlı olarak taşına bilmesi ve kolay üretilmesi gibi nedenlerle, geofit bitkiler ekonomik açıdan da değerlendirilmeye başlamışlardır.

0
2012-10-30T15:35:07+02:00

ÇiçekliBitkilerde Tozlaúma ve Döllenme
ÇiçekliBitkilerde Tozlaúma ve Döllenme :
Bitkilerde tohum ve meyvenin oluúabilmesi için tozlaúma ve döllenme olmak üzere iki olayın gerçekleúmesi
gerekir.
a) Tozlaúma :
Erkek organın baúçığındaki polenlerin (çiçek tozlarının) diúi organın diúicik tepesine taúınmasına tozlaúma denir.
Tozlaúma su, rüzgar, kuúlar, böcekler, insanlar sayesinde gerçekleúir. (Bataklık ve su bitkilerinde su sayesinde
gerçekleúir).
Tozlaúma olayı aynı tür bitkiler arasında gerçekleúir. Diúi organın diúicik tepesi, farklı bitki türlerinin polenlerinin
yumurtalığa girmesini önler. (Laleden lale oluúmasının sebebi budur).
b) Döllenme :
Tozlaúma ile diúicik tepesine gelen polenler, diúicik tepesi tarafından salgılanan yapıúkan sıvı ile tutulur ve
polenler burada çimlenirler. Çimlenen polenler yani çiçek tozları çatlar ve erkek üreme hücreleri yanisperm
hücreleri açığa çıkar. Açığa çıkan erkek üreme hücreleri(nin çekirdekleri) (nden biri yumurtalığa doğru hareket
ederek polen tüpünü oluúturur) diúicik borusundan geçerek yumurtalıktaki tohum taslağına gelir.
Yumurtalıkta diúi üreme hücresi olan yumurta hücrelerinin çekirdeği ile erkek üreme hücresi olan sperm
hücrelerinin çekirdeğinin birleúmesine döllenme denir. Döllenme sonucu oluúan döllenmiú yumurta hücresine
zigot denir.
Zigot, bitkinin en küçük yani tek hücreli halidir. Oluúan zigot geliúerek (sürekli mitoz bölünme geçirerek)
embriyo denilen bitkinin (canlının) ilk taslağını, modelini oluúturur. (Embriyo bitkinin kök, gövde, yaprak gibi
kısımlarının taslağını, modelini bulundurur ve bu yapıların oluúmasınısağlar).
Döllenme sonucu tohum taslağı geliúerek tohumu, tohumun içinde bulunduğu yumurtalık ta geliúerek meyveyi
oluúturur

0