şu soruların içinde geçtiği komposizyon uyduruk yazan şikayet edilir.30 puan koydum güzel yazın lütfen.


1.Türkçenin zengin olmasının ne gibi faydaları vardır ?

2.Türkçeyi zenginleştirmek ve geliştirmek için neler yapabiliriz?

3.Dil neden önemlidir ?

2

Cevaplar

2012-10-30T15:51:05+02:00

türkçeyi diğer dillerden üstün ve güzel tutar 

türkçe kelimeleri,cümleleri ve daha fazla ögeleri düzgün kullanmalıyız 

dil bir toplumu veya ülkeyi temsil eden ikinci unsurdur

 

1 1 1
2012-10-30T15:51:21+02:00

111türkçe bizim ana dilimizdir.Aslında en kolay öğrenebililen dil de türkçedir çünkü yazıldığı gibi okunması öğreticilere büyük yarar sağlamaktadır.

   Bu kadar zengin olması biz inssanları her zaman olumlu etkiler, etkiler ama değerini bilene tabiki de....

 Türkçe bu kadar güzel bir dil olmasına rağmen başka milletlerden özenerek değişik sözcükler ortaya atılmıştır.Millet kendi dilini korumak için canını dişine takıyor bizimkiler ise yeni şeyler türetmek için canını dişine takıyor.Türkçenin bize sağladığı avantajlar saymakla bitmez zengin kelime dağarcığı hitap ettiğimiz kişilerde etki uyandırır.Daha güzel etkileyici ve hikmetli konuşarak ileride seçmek istediğimiz meslekte olumlu avantajlar sağlar.

   Türkçe bu kadar önemli bir dil işte.Değerini bilene tabikide.

2222

Türkçeyi Doğru Kullanmak 
Dilin düşünceyle etkileşimini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz çünkü diller kişilerin duygu ve düşüncelerini karşısındaki insana aktarabilmek için kullandıkları birer anlaşma aracıdır Aynı zamanda diller milletlerin ortak malıdır ve milletler ancak dilleriyle var olabilirler 

Türk dilinin en önemli sorunlarından birisi dil kirliliğidir ve bu kirlilik, yabancı kelimelerin dilimize karışmasıyla ya da dilimizin yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkar Her dilin olduğu gibi Türk dilinin de kendine özgü kuralları vardır Bunları tek tek burada açıklamak mümkün değildir Bununla beraber, günümüzde Türk dilinin bozulmasına yol açan en bilindik yanlışlıklar aşağıdaki örneklerde görünmektedirDilimizin zamanla kaybolmaması için her birimizin dilimize karşı son derece hassas davranması ve dilimizi olabildiğince doğru kullanması çok önemlidir

Türk alfabesinde olmayan harflerin kullanılması:

- "V" harfi yerine "W" kullanmak: vallahi: doğru, wallahi: yanlış
- "K" harfi yerine "Q" kullanmak: yoksul: doğru, yoqsul, yanlış 
- "Ş" harfi yerine "SH" kullanmak: şaka: doğru, shaka: yanlış 
- “Ç” harfi yerine “CH” kullanmak: çikolata: doğru, chikolata: yanlış
- “X” harfi kullanmak : taksi: doğru, taxi: yanlış

Harfler yerine simgelerin kullanılması:

- "E" harfi yerine "3" kullanmak: evren: doğru, 3vr3n: yanlış
- “A” harfi yerine [email protected] kullanmak: akıl:doğru, @kıl: yanlış


“de” bağlacı ve “–de” ekinin kullanılması:

“de” bağlacı ile “-de” ekinin birbirinden farkı; “de” bağlacının “dahi” anlamına gelmesidir “-de” ekinin ise aitlik belirtiyor olmasıdır Bağlac olan “de” cümlenin içinden çıkarılırsa cümle anlamını kaybetmez ama aitlik belirten “-de” ekinin cümleden çıkarılması cümleyi anlamsızlaştırır Bağlaç olan “de yanına geldiği sözcükten ayrı yazılır, ek olan “de” ise kelimeye bitişik yazılır 

Ben de okula gittim (Buradaki de bağlaçtır ve çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz)
(Ben okula gittim) 

Anahtarlarım annemde kalmış (Buradaki “de” eki bitişik yazılır ve çıkarılırsa anlam bozulur)
(Anahtarlarım annem kalmış) 


“ki” bağlacı ve “–ki” ekinin kullanılması:

Bunun kuralları da “de” bağlacı ve “-de” ekinin kullanımıyla aynıdır 

Ben ki dünyanın en iyi insanıyım (Ayrı yazılır Bağlaçtır Çıkarılırsa anlam bozulmaz)
(Ben dünyanın en iyi insanıyım)

Benimki kırmızı renkli olan kalemdir (Bitişik yazılır Çıkarılırsa anlam bozulur)
(Benim kırmızı renkli olan kalemdir) 


Soru eki olan “-mi”, “mı”, “mu”, “mü” ayrı yazılır 

Yemek yer misin? (doğru)
Yemek yermisin? (yanlış)
Bu kitap senin kütüphanende de var mı? (doğru)
BU kitap senin kütüphanende de varmı? (yanlış)

"Her", "hiç" ve "bir" kelimelerinin doğru kullanımı şu şekildedir:

Her zaman
Her gün
Her yerde
Herhangi
Herhangi biri
Her bir
Her biri
Her halde (mutlaka)
Herhalde (belki)
Herkes
Her şey
Hiçbir şey
Hiç kimse
Hiçbir/ Hiçbiri
Bir an
Bir defa
Bir arada
Bir gün
Bir daha
Bir şey 


Ayrıca;

“mrb”, “slm” vb İnternet sohbetlerinde kullanılan kısaltmaların kullanılmaması; bunların yerine “merhaba”, “selam” sözcüklerinin kullanılmasına özen gösterilmesi,

nokta () ve virgül (,) işaretinden sonra birer boşluk bırakılmasına, tırnak ve parantez işaretlerinden sonra boşluk bırakılmamasına dikkat edilmesi,

uzun metinler yazarken, paragrafların kullanılması, vurgulanacak kelimelerin seçilerek renklendirilmesi veya kalınlaştırılmasına özen gösterilmesine mümkün olduğunca dikkat etmek yazılarınızın daha anlaşılır ve zevkli okunur olmasını sağlayacaktır
1 5 1