Cevaplar

2012-10-30T15:51:42+02:00

 

Sümerler

Sümer, Sümerliler, M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arasında Güney Irak'ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet.

Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerliler atmıştır. Ayrıca yazı ve astronomi de ilk kez Mezopotamya'da Sümerlilerde ortaya çıkmıştır.[1] Genel kanı Sümerlilerin çağdaşı olan halklarla yakın etkileşim ve benzerliklerinin olduğu yönündedir.Ayrıca sümerler yazıyı ilk bulan medeniyettir.

Sümer Devleti Sami olmayan bir topluluk tarafından kurulmuştur.[2]

Mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerlilerdir. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlilerdir. "Yaratılış" ve "Tufan"a ilk kez Sümerlilerde rastlanır. Sümer döneminde 21'i büyük olan yaklaşık 35 büyük şehir ve kasaba vardı. Bunlar arasında Kiş,Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur sayılabilir.

Nuh Nuh (Arapça: نوح, İbranice: נוֹחַ veya נֹחַ; Noah veya Noach), İbrahimi Dinler'de (Musevilik,Hıristiyanlık ve İslam) kendisinden söz edilen Tufan peygamberi. Tevrat'ta Nuh'un 950 yıl yaşadığı söylenir. Kuran’da da, elli yılı eksik olmak üzere bin sene yaşadığı geçmektedir[1]. İslam geleneğinde Nuh ile İbrahim arasında da bu kadar zaman olduğuna inanılır. İnsanlığın ikinci babası sayılmaktadır. İnanışa göre tufandan önce tanrının emriyle büyük bir gemi inşa etmiş ve bu gemiye Nuh'un Gemisi denmiştir. Tevrat ve Kuran’daki Nuh’un yaşı ile ilgili ifadeler efsanenin Sümer kökenine işaret eder. Çünkü olağan insan yaşamında görülmesi mümkün olmayan 950 yıllık ömür ilk Sümer takvimine göre mümkündür. Eski Sümer takviminde 1 yıl 1 aya eşittir.
0
2012-10-30T15:52:05+02:00

İlk serüven Gılgamış ile Gök tanrısı Anu arasında geçer. Halkına acımasız davrandığı için Gılgamışâa öfkelenen Anu, onu öldürmek için vahşi bir hayvan olan Enkiduâyu üzerine salar. Enkidu ile Gılgamış arasındaki savaşta Gılgamış üstün gelir. Daha sonra Enkidu Gılgamışâın en yakın dostu ve yardımcısı olur.

 

Bunun ardından gelen serüven Gılgamış ile aşk tanrıçası İştar arasında yaşanır. İştar Gılgamışâa evlenme önerisinde bulunur. Gılgamış bunu red eder. Onuru kırılan İştar Gılgamışâı öldürmek için yeryüzüne bir boğa gönderir. Gılgamış, Enkiduânun da yardımıyla boğayı öldürür. Enkidu rüyasında, boğayı öldürdüğü için tanrılar tarafından ölüme mahkum edildiğini görür.

0