Cevaplar

2012-10-30T15:54:39+02:00

Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portreler adlı eserinde başlangıçta en çok T. Fikret’ten etkilendiğini söylemektedir. (1) 1902’de on sekiz yaşında bir genç olarak Üsküp’ten İstanbul’a gelen ve lise öğrenimi yıllarında ilk şiirlerini yazmaya başlayan Y. Kemal’in Servet-i Fünun’un en büyük şairinin etkisinde kalması doğaldı. Ancak 1903’te Paris’e gitmesi ve orda öğrenimini sürdürmesi, özellikle Fransız tarihçisi Albert Sorel’in öğrencisi olması dünyaya ve ülkesine bakış açısını genişletti. 1912’de İstanbul’a döndüğünde kişiliğini bulduğu yazacağı şiirlerde neleri işleyeceği belirginleşir.

1 3 1