Cevaplar

2012-09-24T18:17:22+03:00
Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen. Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipite etkisini ***eremeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda olunca (her iki kromozomda da bulununca/çift-doz da) gösteren genlerdir.
1 5 1
2012-09-24T18:17:23+03:00

Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen.

1 5 1