Cevaplar

2012-10-30T16:05:03+02:00

How did she injure herself? (Kendini nasıl yaraladı?)
Let’s get ourselves some ice cream. (Hadi kendimize dondurma alalım.)
I myself drew this map. (Bu haritayı ben kendim çizdim.)
I cut myself with a knife. (Kendimi (elimi) bıçakla kestim.)
She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
He saw himself in the mirror. (Kendini aynada gördü.)
They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)
I hurt myself. (Kendimi incittim.) (kendi kendimi)
The band call themselves "Cranberries". (Grup kendine "Cranberries" diyor.)
He shot himself. (Kendini vurdu.) (kendi kendini)
I bought a present for myself. (Kendime hediye aldım.)
She did it by herself (=alone). (Kendi kendine yaptı.) (tek başına) 
That man is talking to himself. (O adam kendi kendine konuş

1 5 1
2012-10-30T16:06:06+02:00

- Beni bıçakla kestim.

Bu cümle yanlıştır, çünkü bu cümlede "beni" yerine "kendimi" kelimesi kullanılmalıdır. Şimdi aşağıdaki İngilizce cümleye bakın.

- I cut me with a knife. 

Bu cümle de yanlıştır. "Me" beni ve bana anlamlarına geldiğinden burada kullanılması gereken reflexive pronoun "myself" olmalıdır.

- I cut myself with a knife. (Kendimi bıçakla kestim.)

Aşağıda reflexive pronoun'ların kullanımlarına ilişkin örnekler verilmiştir.

- She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
- I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
- He saw himself in the mirror. (Kendisini aynada gördü.)
- They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)
Reflexive pronoun ne zaman kullanılır?
Reflexive pronoun üç temel durumda kullanılır. 


- When the subject and object are the same 
(Özne ve nesne aynı olduğunda)

I hurt myself.(Kendimi incittim) (kendi kendimi)
The band call themselves "Dire Straits". (Grup kendine "Dire Straits" diyor.
He shot himself. (Kendini vurdu) (kendi kendini)

As the object of a preposition, referring to the subject 
(Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak)

I bought a present for myself.
She did it by herself (=alone). Kendi kendine yaptı. (=tek başına) 
That man is talking to himself. 

When you want to emphasize the subject 
(Özneyi vurgulamak istediğiniz durumlarda)

I'll do it myself. (No-one else will help me.)
They ate all the food themselves. (No-one else had any.)


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/291398-reflexive-pronouns-turkce-konu-anlatimi-ornekleri-verir-misiniz.html#ixzz29gRY34QP

1 5 1