Cevaplar

2012-10-30T16:45:07+02:00

sigara içince gerçeklesşirrr

0
2012-10-30T16:45:18+02:00

Böbrek kanseri böbrek içinde yer alan ufak idrar kanalcıklarının içini döşeyen hücrelerden (epitel)
kaynak alır. Clear cell karsinom,hipernefroma, alvooler karsinom gibi isimler kullanılsa da
günümüzde renal hücreli karsinom veya renal adenokanser olarak adlandırılmaktadır. Böbrek
kanseri de denilen adenokarsinom, küçük idrar kanalcıklarından (tübül) kaynaklanırken, böbrek
pelvisi ve üreter kanalından kaynaklanan değişici epitel hücreli kanser adı verilen farklı bir formu da
gelişebilir. Her yıl yaklaşık 10 bin kişiden birinin böbrek kanserine yakalandığı, 30 bin kişiden
birinin de bu hastalıktan kaybedildiği sanılmaktadır. Böbrek hücreli kanser (renal cell ca) tüm kötü
huylu böbrek tümörlerinin % 85 ini yetişkin kanserlerinin de yaklaşık % 3ünü teşkil eder. Erken tanı
konulup uygun tedavi verilirse böbrek kanserinin tamamen iyileşeceği unutulmamalıdır. Erken evrede
tanı konulduğu takdirde böbrek kanserli hastaların yaşam oranları %70 ila %100 arasında olabilmektedir.
Tanı sırasında böbrek hücreli kanser olgularının % 30 unun metastatik (organ dışına yayılmış)
hastalığı bulunmaktadır. Böbrek hücreli kanserlerin en önemli özelliği radyoterapi veya kemoterapiye
dirençli olmalarıdır. Hormonal tedaviye de zayıf yanıt verirler. Böbrek hücreli kanserler eğer erken
dönemde yani böbreğe sınırlı iken yakalanırlarsa cerrahi olarak çıkarılabilirler. Böbreğe sınırlı böbrek
hücreli kanser olguları için en etkili tedavi yöntemi budur. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki
ameliyat sonrası 5 yıl içinde hastaların % 35 - 50 sinde nüks (tekrarlama) görülebilmektedir.

0