Cevaplar

2012-10-30T17:11:24+02:00


ŞEHİT SAKIP BEY

Sakıp Bey, 1889 yılında Kilis'te doğdu Ruhizade Rahim ağa'nın oğludur Beyrut ve Halep'te Polis Memurluğu yaptıKilis'in işgali ile birlikte memuriyeti terk ederek, Kilis'te Milli Mücadeleye katıldıKuvva-i Milliye Başkanı Albay Kamil Bey ile irtibat kurarak önemli görevler üstlendi Suriye topraklarında kalan Berk Ovasında Fransız birlikleri ile çarpışırken 25 Mart 1920 tarihinde şehit oldu

Şehit Sakıp Bey'in mezarı 1921 yılında imzalanan Ankara itilafnamesi ile Türkiye -Suriye sınırı çizilince Suriye'de kalmıştır 1935yılında naşı Kilis'e getirilerek, Şehitler Abidesine defnedildi POLAT BEY

Suvari Yüzbaşı Kamil Polat Bey, Sivas Kongresinden sonra direniş güçlerinin başında görev almak için Kilis'e geldi

28 Mart 1920 tarihinde Kilis - Antep yolu savunmasında, Elmalı Köprüsünde Şahin Bey'in şahadetinden sora, mahiyetindeki birlikler dağılmıştı Polat bey'in etkili çalışmaları sonucu Kuvva-i Milliye'nin toparlanması sağlandı

Polat bey Kilis'in kurtuluşunda da çok önemli hizmetler yapmıştırMÜSLÜMAN BEY

Asıl adı Tahirzade Mehmet'tir Müslüman Bey O'nun Kod adıdır 1919 yılında Fransızlar Güneydoğu Anadolu Bölgesini İngilizlerden devralıp işgal ettiğinde Müslüman Bey, Kuvva-i Milliye birliklerini teşkilatlandırarak, işgallere karşı müfreze kumandanı olarak savaşmıştır

Müslüman Bey; Cercik (Polatbey Köyü) Müfreze Kumandanı olarak Kilis'in kurtuluşunda çok önemli görevler ifa etmiştir

Kilis'te Müslüman Bey adını taşıyan bir Mahalle bulunmaktadırKARTAL BEY

Kartal Bey, 1875 yılında Kilis'te doğdu Asıl adı Mehmet Zühdü olup, Kartal kod adıdır 1902 yılında Asteğmen olarak Halep'te görev yapmıştır I Dünya Savaşında ise Yüzbaşı olarak savaşa katılmıştır 

Kilis işgal edilence; Mustafa Kemal O'nu Kilis, Antep Maraş Urfa, Halep Müfreze Kumandanı olarak görevlendirmiştirKilis'te Kuvva-i Milliye'nin örgütlenmesinde büyük katkıları olmuştur Kartal Bey daha sonra Mustafa Kemal'in emriyle Antep'te işgal birlikleri ile savaşmıştır 

Kurtuluş Savaşından sonra Gümrük Güvenlik kuruluşunda çalışmış yakalandığı verem hastalığına yenik düşmüştürİSLAM BEY

İslam Bey, 1885 yılında Kilis'te doğdu Asıl adı Mehmet'tir I Dünya Savaşında askere alınarak, Çanakkale Cephesine gönderilir Burada büyük başarıları görülür Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Ordusu terhis edilence İslam Bey de memleketi Kilis'e döner 

İngilizler ve Fransızlar Kilis ve çevresini işgal edince, Kilis'in ileri gelenleri ile beraber amansız bir mücadele verirKilis'in kurutuluşundan sonra İslam Bey, bir süre Belediye Başkanlığı yapmış bundan sonra da İstihbarat Müdürlüğüne atanmıştır 

İslam Bey 1970 yılında 73 yaşında iken vefat etti Adı Kilis'te mahalle, cadde ve parklarda yaşatılmaktadırASLAN BEY

Aslan Bey, 1884 yılında Kilis'te doğdu Babası Jandarma Yüzbaşı Ali Bey'dir Asıl adı Yusuf Ziya olup, Antep ve Kilis cephelerinde gösterdiği kahramanlıkları sebebiyle kendisine Aslan Bey denilmiştir

1911 yılında Trablusgarp'da İtalyanlara karşı Derne Cephesinde, I Dünya Savaşında Jandarma çavuşu olarak Kilis ve Antep cephelerinde , büyük başarırları görülmüştür

17 Şubat 1921'de Antep şehrindeki taarruza katılan Aslan Bey'e başarılarından dolayı İstiklal Madalyası verilmiş ve yüzbaşı olmuştur 6 Kasım 1942 yılında vefat etmiştir

0
2012-10-30T17:11:34+02:00

şütçü imam ali saip bey gaziantepli şahin

0