Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-30T17:22:53+02:00

Horasan Melametîliğinin önde gelen temsilcilerinden Yusuf Hemedani'nin öğrencisi Hoca Ahmed Yesevi tarafından kurulmuş olanYesevîlik tarikâtının Anadolu'daki en fa'al uygulayıcısı konumunda 13. yüzyıl Anadolu'sunun İslâmlaşma sürecine önemli katkılarda bulunarak adını “Horasan Erenleri” olarak anılan şahsiyetler arasına yazdıran, 16. yüzyılda ise Balım Sultan önderliğinde 14. ile 15. yüzyıl Azerbaycan ve Anadolu'sunda yaygınlaşmış olan Hurûfîlik akımının etkisi altında kalınmak suretiyle ibahilikteslis (üçleme),tenasüh, ve hülul anlayışlarını da bünyesine alarak kurumsallaşan Bektaşîlik tarikâtının isim babası, Kalenderî / Haydarî şeyhi, büyükTürk mutasavvıfı.

Doğum Seyid Muhammed bin Seyyid İbrahim Ata
1209
Nişabur, Horasan Ölüm 1271
Sulucakarahöyük(Hacıbektaş),Kırşehir Yaşadığı yer Anadolu Milliyet Türkmen Meslek Şair ve mutasavvıf Akım Sufizm, Yesevîlik, Kalenderîlik, Hâydarîlik, Alevîlik, Bektaşîlik


0