Modelleme konusu ile ilgili olarak fizik kitabınızın tamamını evinize gittiğinizde hızlı bir şekilde inceleyiniz.Kullanılan tüm farklı bilimsel model örneklerini belirleyip bir liste oluşturunuz.Daha sonra listelerinizi arkadaşlarınızınkiyle karşılaştırınız.

ve günlük yaşamda sıkça kullanılan modeller ve bilimsel modellerin sıklıkla kullanılmasının nedenlerini konusunda bir araştırma yapınız . model kullanımının olumlu ve olumsuz yanlarını araştırınız

1

Cevaplar

2012-10-30T18:38:06+02:00

Modelleme, gerçeğe benzer görüntüler yaratmaktır. Farklı modelleme yöntemleri ve programları vardır. Günümüzde sanal ortamda en yaygın olarak kullanılan modelleme şekli nurbs (doğal) ve polygon (çokgen) modellemedir. İnsanlar, bilimsel yöntemin henüz tanımlanmadığı ilk çağlardan bu yana karşılaştıkları problemlerle başa çıkma, evreni anlama ve doğaya hakim olma, daha rahat ve güvenli yaşama isteği doğrultusunda; ya sistemin kendisi üzerinde veya soyut/somut bir modeli üzerinde deneyler yapma ihtiyacı hissetmişlerdir. Modeller bizim mekanizmasını bilmediğimiz olayları anlamamıza, kurguladığımız hipotezleri test etmemize yardımcı olurlar. Bu nedenle bilim alanında model kullanımı kaçınılmazdır. Ancak, bu çalışmalardan elde edilen verilerin çok büyük bir titizlikle değerlendirilmesi gerekir. Model seçiminde, bulguların genelleştirilebilme ve insana uyarlanabilme özelliği de mutlaka göz önüne alınmalıdır.

0