Cevaplar

2012-10-30T18:00:40+02:00

Kip


Kip, bir dilbilgisi terimidir. Fiil kök veya gövdelerinin zaman ve şekillere göre türlü eklerle girdikleri kalıplara kip denir. Türkçede bütün fiiller, iki büyük kipte toplanır: Haber veya bildirme kipleri, dilek kipleri.

Haber (bildirme) kipleri 
Bir fiilin (eylemin) yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını haber verirler. Haber kiplerinin ekleri fiil köklerine zaman kavramı kazandırırlar. Bunlara zaman kipleri de denir. Ekleri: -di, -miş, -yor, -r(-ar), -acak olan zaman kipleri beşe ayrılır:

Görülen geçmiş zaman (gir-di-m), 
Öğrenilen geçmiş zaman (al-mış-sın), 
Şimdiki zaman (gez-i-yor-lar), 
Geniş zaman (tıka-r-sın, sor-ar), 
Gelecek zaman (anlat-acak-sın). 

Dilek kipleri 
İstenilen veya tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Bu kiplerde açıkça bir zaman ifadesi bulunmaz. Ekleri: -meli, -se, -e ve eksiz emir haliyle birlikte dilek kipleri dörde ayrılır:

Gereklilik kipi (düş-meli), 
Dilek şart kipi (gül-se), 
İstek kipi (gel-e), 
Emir kipi. Emir kipinin eki yoktur. Emir kipinde çekilen bir fiilde sadece fiil kökü ve şahıs eki bulunur (gel, gel-sin, gel-iniz gibi). 

Çekimli bir fiilde sırayla şu üç bölüm bulunur: 
Fiil kök veya gövdesi, 
Kip eki, 
Şahıs eki.  
Kip ekleri, fiil kökünden sonra gelerek ona zaman manası veya tasarlanan, istenen bir hareketle ilgili mana kazandırır. Bu durumda fiil, yalnız üçüncü teklik şahıs ifade eder. Emirde ise, kök veya gövde halinde kalır ve ikinci teklik şahsı verir.Umarım işine yarar :)

1 4 1
2012-10-30T18:02:18+02:00

http://www.turkceciler.com/fiiller/fiilde_kip.html  bu yerde hepsini bulursun.

1 3 1