Cevaplar

2012-10-30T18:02:47+02:00

* İzohipsler genellikle iç içe çizilen kapalı eğrilerdir. Aynı eşyükselti eğrisi üzerinde bulunan bütün noktaların yükselti değerleri aynıdır.
* İzohipsler birbirlerini kesmezler. Ancak eğimin çok dik (90° ye yakın) olduğu yerlerde çakışacak kadar yakın geçerler. (Falez, yar, çağlayan)
* Deniz seviyesini gösteren kıyı çizgisi O m. yükselti değerine sahiptir. Çizilebilecek bütün izohips haritalarında kıyı çizgisinin değeri hep aynıdır, değişmez.
* . + sembolleri bir izohips haritasında ya bir dağın en yüksek yerini veya bir çukurluğun en derin yerini gösterir.
* İzohips sayısı arttıkça, yükselti değeri artar
* Izohips eğrilerin sıklaştığı yerlerde eğim artar, seyrekleştiği yerlerde ise eğim azalır. Egimin fazla olduğu yerlerde yol kısadır.
- Akarsuların enerji potansiyelleri, akış hızları, aşındırma gücü fazladır.
- Kıyı derinliği fazladır,
- Kıta sahanlığı dardır.
* İzohips eğrileri akarsuları kaynağın yönünde çıkıntı yaparak keserler. Bu durum akarsuyun akış yönünü bulmayı kolaylaştınr.
* Bir izohips haritasında kullanılan izohipsin aralık değeri haritanın her yerinde aynıdır, değişmez.
* Çevrelerine göre çukurda kalan yerler (><) sembolü ile gösterilir.
* Karşılıklı değerlerin eşit olduğu izohips aralığına "BOYUN" veya "GEÇİT" denir
* Bir izohips eğrisi üzerinde yer alan bütün noktaların yükselti değerleri aynı iken, iki izohips arasında kalan noktaların yükselti değerleri, bir üst ve bir alt izohips değerleri arasındadır.
* Birbirlerini çevirmeyen komşu iki izohipsin yükselti değerleri aynıdır.
* Izohipslerin karalar üzerinde birbirine teğet geçmesi o yerde eğimin 90° olduğunu gösterir. Karalar üzerindeki böyle yerlere "Yar" veya "Uçurum" denir.
* Bir akarsuyun iki tarafındaki izohipslerin yükselti değerleri aynıdır.
* Vadilerin bulunduğu yerlerde izohipsler "V" şeklini alırlar. Vadilerin bulunduğu yerlerde izohipsler kaynak tarafına doğru girinti yaparlar.
* Akarsuyun denize döküldüğü yerde kıyı çizgisinin denize doğru çıkıntı yapması delta oluşumunu gösterir.

0